Kasvu

Kasvu on osa vastuullista yrittämistä ja omistajuutta. Kasvavat yritykset työllistävät, luovat hyvinvointia ja houkuttelevat pääomia. Paikalleen jääneissä yrityksissä riskit kasvavat: Kilpailijat kiilaavat ohi, osaajien rekrytointi vaikeutuu, ja omistaja-arvo alkaa rapautua. Joskus yritys kasvaa suotuisan ajoituksen tai onnekkaiden sattumien ansiosta, mutta varmemmin kasvu toteutuu, kun se on tietoinen strateginen valinta.

Uusien, kannattavien kasvusuuntien etsiminen ja hyödyntäminen edellyttää konkreettista strategiatyötä. Mahdollisuuksien maailmassa oikeiden kasvuvaihtoehtojen valinta on yhtä tärkeää kuin valittujen vaihtoehtojen onnistunut toteutus. Valintoja varten on oleellista tunnistaa ja analysoida asiakkaiden kehittyviä tarpeita, kilpailutilanteen muutoksia, teknologiakehityksen tuomia mahdollisuuksia ja muita toimintaympäristön muutoksia, jotka luovat pohjaa uudelle kasvulle – tarjooman kasvattamiselle, uusille tavoille tuottaa asiakasarvoa, markkina-alueen laajentamiselle, liiketoiminnan skaalaamiselle, arvoketjussa etenemiselle jne. Kasvun rakentamiseen liittyvät kiinteästi myös valinnat orgaanisen kasvun ja yritysostojen välillä sekä strategiset investointipäätökset.

Suurimmat kasvun esteet löytyvät usein yrityksen sisältä. Kasvu itsessään ruokkii kasvun esteitä. Kun yrityksen koko kasvaa, päätöksenteko monimutkaistuu, organisaatio jäykistyy ja kellotaajuus hidastuu. Dynaamisessa liiketoimintaympäristössä ketterämmät kilpailijat pystyvät reagoimaan kasvumahdollisuuksiin nopeammin. 

 

Mitä tarjoamme

Capful tarjoaa työkalut kasvumahdollisuuksien tunnistamiseen, kuvaamiseen, kvantifiointiin, arviointiin ja valintaan. Autamme löytämään kasvun ajurit ja pullonkaulat.

Autamme asiakkaitamme määrittelemään kasvustrategian tahtotilan, työstämään perustellut kasvuvaihtoehdot ja valitsemaan keinot, joilla valitut vaihtoehdot toteutetaan. Keinot voivat liittyä sisäiseen kehittämiseen, strategisiin investointeihin, uusiin kumppanuuksiin tai yritysostoihin, joilla voidaan joko tavoitella suoraa kasvua laajemman tuotevalikoiman ja markkina-alueen kautta tai mahdollistetaan tuleva kasvu hankkimalla uutta osaamista.

Asiakas- ja markkina-analyysien avulla hahmotetaan toimialan ja segmenttien kasvumahdollisuuksia ja tunnistetaan uusia kasvavia markkinoita sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Kilpailija-analyysi auttaa tunnistamaan kasvun kannalta kriittiset kilpailuedut ja ennakoimaan kilpailijoiden reaktioita. Yrityksen sisäisten resurssien analyysilla tuetaan kestävään kasvuun tähtääviä valintoja.

Konkreettisena lopputuloksena on aikataulutettu ja priorisoitu toimeenpanosuunnitelma, jossa on otettu huomioon valintojen taloudellisen attraktiivisuus, toteutettavuus, riskit ja kilpailijoiden mahdolliset toimenpiteet. Lue lisää strategisista vaihtoehdoista.

Kasvu toteutuu tekemällä. Strategisiin investointeihin liittyvän erityisosaamisemme avulla tuemme asiakkaitamme kasvuun liittyvissä investointipäätöksissä sekä strategisen johtamisen että laskentatoimen näkökulmasta. Kun kasvun moottorina on yritysosto, autamme potentiaalisten ostokohteiden tunnistamisessa ja valinnassa, ostokohteen analysoinnissa ja arvonmäärityksessä sekä kaupan jälkeisessä integraatioprosessissa. Kasvun toteuttamiseksi autamme myös tuotteistushankkeissa, joihin sovellamme osallistavaa toimintatapaamme.

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Toimintaympäristön ja yrityksen omien resurssien analysointi auttavat tarttumaan strategisiin tilaisuuksiin ja näkemään kasvun ulottuvuudet monipuolisesti – mikä on hyödyntämätön kasvupotentiaali nykyisillä markkinoilla ja nykyisillä resursseilla ja mitkä ovat kasvumahdollisuudet uusilla markkinoilla ja uusiin resursseihin investoimalla.
 • Eri kasvuvaihtoehtojen systemaattinen työstäminen, kuvaaminen ja priorisointi auttavat valitsemaan, missä kannattaa kilpailla. Kilpailijoiden toiminnan analysointi tuo päätöksentekoon lisää varmuutta.
 • Osallistava toimintatapamme hyödyntää organisaatiossa olevan tiedon ja näkemyksen kasvun rakentamiseksi. Vuorovaikutteinen työskentely motivoi, haastaa vakiintuneita ajatusmalleja ja mahdollistaa innovointia. Samalla se sitouttaa organisaation yhdessä sovittuihin tavoitteisiin ja tukee näin kasvustrategian toteuttamista.
 • Kasvuinvestointien ja yrityskauppojen huolellinen valmistelu sekä strategisista että taloudellisista lähtökohdista antaa toimivalle johdolle ja yrityksen hallitukselle paremmat eväät päätöksentekoon.

 

Lue lisää kasvustrategioihin liittyvistä referensseistämme.

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.