Johtamisjärjestelmät

Näkemyksellinen strategiakaan ei riitä tukemaan yrityksen kasvua tai kilpailukyvyn vahvistamista ellei sitä saada vietyä käytäntöön. Tämä edellyttää strategian kiteyttämistä ja viestimistä niin selkeästi, että kaikille yrityksen työntekijöille muodostuu riittävän tarkka ymmärrys toivotusta suunnasta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä. Ymmärryksen lisäksi tarvitaan myös motivaatiota ja kykyä toimeenpanna strategia. Johtamisjärjestelmien avulla voidaan tukea näitä kaikkia kolmea osa-aluetta.

Strategisilla mittareilla on usein keskeinen rooli strategian toteuttamisessa. Valitut mittarit viestivät ja konkretisoivat sitä, mitkä toiminnan osa-alueet ovat yrityksen menestyksen kannalta kaikkein olennaisimpia. Niiden avulla myös seurataan strategian toteutumista.

Strategisten mittareiden käyttö johtamisen välineenä ei ole kuitenkaan niin ongelmatonta kuin äkkiseltään voisi olettaa. Laajan mittariston käyttö tuottaa kattavaa ja kokonaisvaltaista informaatiota. Tällainen mittaristo ei kuitenkaan fokusoi työntekijöiden huomiota riittävän selkeästi. Mittariston suunnittelu edellyttää näkemystä mittariston ensisijaisesta käyttötarkoituksesta. Mittariston pitäisi myös olla riittävän joustava, jotta toimintaympäristön muutoksiin voidaan reagoida.

Tulosmittarit ja niihin usein liittyvät palkitsemisjärjestelmät eivät kuitenkaan ole ainoita johtamisjärjestelmiä, joiden avulla yrityksen johto pyrkii vaikuttamaan työntekijöiden toimintaan. Esimerkiksi organisaation arvoilla, erilaisilla ohjeistuksilla ja organisaatiorakenteella on myös merkittävä vaikutus. Mikäli eri johtamisjärjestelmien työntekijöille antama viesti on ristiriitainen, strategian toteutuskyky heikkenee.

 

Mitä tarjoamme

Capful auttaa asiakkaitaan varmistamaan, että yrityksen johtamisjärjestelmät tukevat laaditun strategian toimeenpanoa toivotulla tavalla. Tarjoamamme palvelu räätälöidään asiakastarpeen mukaan aina konkreettisten toimenpidesuunnitelmien laatimisesta johtamisjärjestelmäkokonaisuuden arviointiin ja kehittämiseen. Autamme asiakkaitamme myös varmistamaan, että heidän käyttämänsä johtamisjärjestelmät mahdollistavat toiminnan nopean uudelleenfokusoimisen toimintaympäristön tai strategian muuttuessa.

Strategian pohjalta identifioitujen strategisten kehityshankkeiden toimeenpanoa tuemme laatimalla tiekartan, joka visualisoi ja konkretisoi selkeästi tarvittavat toimenpiteet, niiden aikataulutuksen ja vastuut. Autamme asiakkaitamme määrittämään strategian kannalta keskeisimmät mittarit ja varmistamme, että tulosmittaristo vastaa sille asetettuja ensisijaisia tavoitteita. Autamme asiakkaitamme myös identifioimaan ja kehittämään strategian toteutuksen kannalta olennaisia osaamisalueita. Kehittämämme Capitor ® -ratkaisun avulla asiakkaamme voivat tehokkaasti ja ajantasaisesti seurata strategian toteutumista niin strategisten kehityshankkeiden kuin mitattavien, strategisten tavoitteidenkin osalta.

Yksittäisiä johtamisjärjestelmiä koskevan tarkastelun lisäksi autamme asiakkaitamme arvioimaan ja kehittämään johtamisjärjestelmäkokonaisuutta laajemminkin. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi asiakkaan strategia-, talous- ja HR-suunnittelujärjestelmien kehittämistä entistä selkeämmäksi, integroiduksi kokonaisuudeksi. Tai sen varmistamista, että yrityksessä käytössä olevat tavoiteasetanta- ja palkitsemisjärjestelmät ovat linjassa yrityksen arvojen ja organisaatiorakenteen kanssa.

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Laadittu strategia muuttuu käytännön toiminnaksi
 • Strategian toimeenpanon seuranta tehostuu
 • Strategisen, taloudellisen ja HR-toimintoihin liittyvän suunnittelun ja seurannan välinen yhteys tiivistyy
 • Reagointikyky toimintaympäristön muutoksiin vahvistuu

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.