Energia-ala

 

Poliittinen ohjaus ja pitkään jatkunut ennätysalhainen sähkön markkinahinta ovat muuttaneet kilpailuasetelmia energia-alalla. Markkinaehtoiset investoinnit sähköntuotantoon eivät houkuttele. Lauhdekapasiteettia poistetaan käytöstä, ja yhdistettyjä lämpö- ja sähkövoimaloita suljetaan tai muutetaan pelkiksi lämpövoimaloiksi, samalla kun vaihtelevatehoinen uusiutuva energia lisää säätövoiman tarvetta. Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää, että energiantuotanto on vuonna 2050 käytännössä päästötöntä. Energia-alan toimijoiden on varauduttava uusiutuvan tuotannon kasvuun, energian varastoimiseen, hajautetun tuotannon ja kysyntäjouston lisääntymiseen, hintavolatiliteetin kasvuun, kansallisten energiaverkkojen ja markkinoiden lisääntyvään integraatioon ja moniin muihin muutoksiin.

Vaatimukset tiedon avoimuudesta ja sähköisten palvelujen kehittämisestä kasvavat myös energia-alalla. Datahubin myötä perinteisten sähköyhtiöiden ja asiakkaan välille voi syntyä kolmansien osapuolien ylläpitämiä palveluja. Samanlaista kehitystä on nähtävissä esimerkiksi finanssialalla, missä EU:n maksupalveludirektiivi patistaa pankit avaamaan itsensä ja asiakkaan välisen tilan kilpailijoille. Arvoketjussa tapahtuu muutoksia ja toimialaliukumat tuovat uusia kilpailijoilta. Toisaalta sähkö on ollut pitkään matalan huomioarvon tuote, ja nukkuvien kuluttaja-asiakkaiden osuus on yhä suuri. Miten sähköyhtiöt pystyvät luomaan aidosti kuluttajia kiinnostavia ja kannattavia tuotteita ja palveluja?

Energiayhtiöiden keskeisenä haasteena on tehdä pitkän aikavälin investointeja ja säilyttää samalla strateginen liikkumavara. Teknologiat, asiakaskäyttäytyminen, digitaaliset ratkaisut sekä poliittiset painotukset toimitusvarmuuden, taloudellisen kannattavuuden ja ilmastopolitiikan välillä kehittyvät ja muuttuvat, mutta energiayhtiöiden on tehtävä strategisia valintoja tässä ja nyt ja luotava samalla toimivat varautumissuunnitelmat vaihtoehtoisia tulevaisuuksia varten.

 

Mitä tarjoamme

Capful on tehnyt viime vuosina kymmeniä laajoja projekteja energia-alalla sekä konserni- että liiketoimintatasolla. Projekteissa on laadittu energia-alan skenaarioita, strategisia vaihtoehtoja ja strategioita liittyen muun muassa sähkökauppaan, energian tuotantomuotoihin, energian hankintaan, kaukolämpöön, älykkäisiin energiajärjestelmiin, verkkoliiketoimintaan, markkinointiin ja asiakaspalveluun.

Skenaarioprojekteissa autamme asiakasta tunnistamaan muutosvoimia ja ymmärtämään liiketoimintaympäristön ja energia-alan vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Testaamme strategian tai investointiohjelmien toimivuutta eri skenaarioiden tuulitunnelissa, tunnistamme riskejä ja mahdollisuuksia sekä luomme varautumissuunnitelmat kunkin skenaarion toteutumisen varalle.

Strategiaprojekteissa keskitymme usein strategiseen uudistumiseen eli strategian ja liiketoimintamallien uudistamiseen ennakoiden eikä vasta pakon edessä. Projektin tavoitteena voi olla myös kasvattaa asiakasymmärrystä, joka energia-alallakin on keskeinen lähtökohta asiakasarvon tuottamiselle, uusien kasvumahdollisuuksien tunnistamiselle ja käyttäjälähtöiselle tarjoaman kehittämiselle.

Strategia- ja skenaarioprojektimme sisältävät usein asiantuntijahaastatteluja, toimintaympäristöanalyyseja, kilpailuetu-, kilpailija- ja asiakasanalyyseja sekä keskeisten taistelukenttien ja voitettavien taistelujen määrittelyä.

 

Miten asiakas hyötyy

 • Skenaariotyö haastaa miettimään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja käsittelemään epävarmuutta strategiatyön luontevana osana – tulevaisuuden liiketoimintapotentiaalin lähteenä.
 • Strategisten vaihtoehtojen rakentaminen rohkaisee käymään luovaa ja jäsennettyä keskustelua, haastaa vallitsevia uskomuksia ja uudistaa päätöksentekijöiden strategista ajattelua. Vahvaan analyysiin perustuvat strategiset vaihtoehdot lisäävät strategisten valintojen onnistumisen todennäköisyyttä.
 • Kilpailuympäristön tarkastelu uusista näkökulmista ja yli perinteisten toimialarajojen auttaa haastamaan vallitsevia näkemyksiä menestystekijöistä ja tunnistamaan uusia kilpailuedun lähteitä.
 • Eri liiketoimintojen tarkastelu kilpailuetujen elinkaaren näkökulmasta tukee strategista päätöksentekoa: Mistä on aika luopua; missä on syytä keskittyä puolustukseen ja tehokkuuden lisäämiseen; missä on haettava uusia kilpailuedun lähteitä; ja mistä on mahdollista kehittää kokonaan uutta liiketoimintaa.
 • Yhtiön reagointikyky, muutosvalmius ja strateginen joustavuus suhteessa toimintaympäristön muutoksiin paranevat.
 • Organisaation kyvykkyyksien ja resurssien arviointi luo pohjaa niiden kehittämiselle, kasvattamiselle, hankkimiselle ja hyödyntämiselle.

 

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.