Digitalisaatio

1950-luvulla alkanut digitalisaatiokehitys jatkuu yhä uusina muutosaaltoina. Digitalisaatio rikkoo perinteisiä toimialarajoja, muokkaa arvoketjuja ja mitätöi kilpailuetuja. Osa yrityksistä ryhtyy digimurroksen edessä viivytystaisteluun. Osa hyödyntää etunojassa digitalisaation potentiaalia tarjoamalla asiakkailleen ajasta ja paikasta riippumatonta palvelua, rakentamalla tuotteisiin uudenlaista älykkyyttä, perustamalla sisäisiä startupeja kehittämään uusia digitaalisia liiketoimintakonsepteja jne. Some-strategia ei riitä vastaukseksi digimurrokseen. Tarvitaan syvempää digitalisaation soveltamista, jotta syntyy merkittävää lisäarvoa asiakkaille, uusia tulovirtoja, parempaa tuottavuutta ja uutta kilpailuetua.

Digitalisaatio voi tarkoittaa kaikkea verkkokaupasta robotteihin tai esineiden Internetistä virtuaalivoimalaitoksiin. Digitalisaatio on usein keskeinen osa voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten strategiaa. Se mahdollistaa tarjooman arvon kasvattamisen, nykyisen liiketoiminnan tehostamisen ja uuden liiketoiminnan rakentamisen.

Digiajan yritykset pilotoivat nopeasti asiakaslähtöisiä ratkaisuja, murtavat vakiintuneita rakenteita ja luovat uudenlaista kilpailua. Yhteistyö- tai yrityskauppastrategia näiden uusien toimijoiden kanssa voi olla etabloituneelle yritykselle nopein tapa hankkia digiosaamista. Digitaaliset työkalut eivät välttämättä vaadi suuria investointeja. Suurin digiloikka lähtee usein korvien välistä – halusta tehdä asioita uudella tavalla.

 

Mitä tarjoamme

Digitalisaatio koskettaa kaikkia toimialoja, ja uudesta digitaalisesta kilpailusta tulee todellisuutta yhä useammalle yritykselle. Digitalisaation nopeuteen ja vaikutuksiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta. Capful analysoi digimurroksen vaikutuksia asiakasyrityksiin mm. skenaariomenetelmällä, jonka avulla luodaan 3-5 vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa siitä, miten digitalisaatio voi kehittyä ja vaikuttaa yritykseen ja sen toimialaan. Skenaarioprojektissa tunnistetaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, muodostetaan varautumissuunnitelmat erilaisiin tulevaisuuden kehityskulkuihin sekä tunnistetaan toimenpiteet, jotka on tehtävä riippumatta siitä, mikä digiskenaarioista  toteutuu. Lue lisää skenaariomenetelmästä.

Digitalisaatioon keskittyvät kilpailija-analyysit kuvaavat, miten edistyneimmät kilpailijat vastaavat asiakkaiden muuttuneisiin odotuksiin; miten digitalisaatio muokkaa arvoketjuja ja toimialarajoja; millaisia uusia kilpailijoita digimurros on tuonut jne. Analysoimme myös, miten digitalisaation eteneminen muilla toimialoilla voi vaikuttaa asiakasyritykseemme ja mitä muiden toimialojen edelläkävijöiltä on mahdollista oppia.

Autamme määrittämään digitalisaatioon liittyvät liiketoimintatavoitteet ja selvitämme, miten pitkä digiloikka tarvitaan: Mikä on nykytilanne verrattuna tavoitteisiin? Strategista päätöksentekoa varten laadimme strategiset vaihtoehdot, joiden pohjalta voidaan tehdä perusteltuja valintoja ja määritellä konkreettiset kokeilut tai kehitysprojektit ja niihin liittyvät investointisuunnitelmat.

Analysoimme, mitkä ovat ne olemassa olevat resurssit ja kyvykkyydet, joiden varaan uutta digitaalista liiketoimintaa voidaan rakentaa. Selvitämme myös, millaisia uusia kyvykkyyksiä tarvitaan ja pystytäänkö tavoitteet saavuttamaan riittävän nopeasti omin voimin vai onko ainakin osa uusista kyvykkyyksistä järkevää hankkia yrityksen ulkopuolelta. Kartoitamme myös potentiaaliset yhteistyökumppanit tai ostokohteet.

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Yritysjohdon ymmärrys digitalisaation aiheuttamasta teknologia- ja liiketoimintamurroksessa ja kyky tarkastella omaa liiketoimintaa digitalisaation näkökulmasta paranevat. Kun tietoisuus digitalisaatiokehityksen vaikutuksista kasvaa, yritys pystyy valmistautumaan paremmin digitalisaation synnyttämään uudenlaiseen kilpailuun ja tarvittaviin muutoksiin omassa liiketoiminnassa.
 • Asiakasymmärrykseen ja muuhun ulkoiseen analyysiin sekä yrityksen sisäiseen analyysiin perustuvat strategiset vaihtoehdot varmistavat, että valittu digistrategian vaihtoehto täyttää sekä asiakkaiden tarpeet että liiketoiminnan tavoitteet.
 • Konkreettinen digistrategia määrittelee, miten digitalisaatio toteuttaa, tukee ja uudistaa liiketoimintastrategiaa ja millaista uutta osaamista, toimintamalleja ja kulttuuria digistrategia edellyttää.
 • Sisäinen siiloutuminen on haaste digitalisaation hyödyntämiselle. Osallistava työtapamme synnyttää yhteistä ymmärrystä yli yksikkörajojen. Työskentelytapamme osallistaa paitsi asiakasyrityksen toimivaa johtoa ja muuta henkilöstöä, myös hallituksen jäseniä aktiiviseen keskusteluun digitalisaatiosta ja digistrategiasta. Syntyy yhteistä näkemystä siitä, mitä digitaalisella liiketoiminnalla halutaan saavuttaa ja mikä on perinteisen ja digitaalisen liiketoiminnan suhde digimurroksessa.

 

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.