Strateginen ennakointi

Strateginen ennakointi on aktiivista varautumista tulevaisuuteen. Se ei ole ennustamista tai trendiraportteja, vaan perustellun näkemyksen muodostamista tulevasta toimintaympäristöstä mahdollisimman luotettavan tiedon ja yhteisen järkeilyn pohjalta.

Ennakointi ei pelkästään analysoi tulevaa, vaan tukee tulevaisuuden rakentamista. Tulevaisuus on avoin vaihtoehtoisille kehityksille, joiden toteutumiseen myös omat strategiset valinnat ja päätökset vaikuttavat.

Ennakointi tukee strategiatyötä tekemällä tulevaisuuden mahdollisuudet paremmin näkyviksi ja avartamalla päätöksenteon perspektiiviä. Tavoitteena on auttaa johtoa tekemään parempia strategisia valintoja ja ohjaamaan organisaatiota epävarmassa toimintaympäristössä.

 

Mitä tarjoamme

Keräämme ja jalostamme tietoa toimintaympäristön muutosnäkymistä. Toimintaympäristössä tapahtuu edelleen sekä hitaita että nopeita muutoksia, vaikka tiedon tulva luo mielikuvaa kiihtyvästä muutosvauhdista. Autamme erottelemaan erilaisia muutosprosesseja, tunnistamme muutostekijät, arvioimme niiden vaikutuksia toimintaan ja raportoimme tiedon helposti hyödynnettävässä muodossa.

Käytämme strategisessa ennakoinnissa monipuolisia työkaluja skenaarioista tiekarttoihin. Capful on skenaariotyön johtava suomalainen asiantuntija. Skenaariomenetelmämme on systemaattinen, tehokas ja lukuisissa projekteissa hiottu. Lue lisää skenaarioista.

Toimialojen tai osaamisalueiden analyyseillä arvioimme alojen tulevaisuuden attraktiivisuutta. Sidosryhmä- ja kumppanuusanalyysit kuvaavat lähellä toimivien organisaatioiden toiminnan kehityksen suuntaa. Strategiset teknologiatiekartat auttavat hahmottamaan uusien teknologioiden kasvupotentiaalia ja esim. sääntelyn työntävää ja jarruttavaa vaikutusta. Asiakas- ja markkina-analyysien avulla parannamme näkemystä tulevaisuuden asiakastarpeista. Lue lisää asiakasymmärryksestä.

Toimintaympäristön muutokset eivät noudata strategian suunnittelusykliä. Ennakointitietoa tulee päivittää riittävän usein. Monitoroimme, ovatko strategian oletukset toimintaympäristön kehityksestä voimassa ja seuraamme toimintaympäristön kehitystä toimintaympäristön seurantajärjestelmä Capitorin avulla.

Erityisosaamistamme on osallistava ennakointi, jossa työntekijät ja muut sidosryhmät otetaan mukaan yhteisen tulevaisuuden ennakointityöhön.

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Strateginen ennakointi tukee aktiivista tulevaisuuteen varautumista. Toimintaympäristön kehityskulkujen ymmärtäminen auttaa reagoimaan uhkiin nopeammin ja tarttumaan mahdollisuuksiin ajoissa ja edistää siten yrityksen kestävää kasvua.
 • Hajanaisen tiedon yhdistäminen tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi luo konkreettisen lähtökohdan strategisen tahtotilan ja strategian määrittelyä varten. Päätöksenteon laatu paranee, kun käytettävissä on monipuolista ennakointitietoa.
 • Strateginen ennakointi haastaa arvioimaan kilpailukykytekijöitä ja auttaa suuntaamaan kehitystyötä markkinoille ja teknologioihin, joissa on kasvupotentiaalia. Näkökulman avartaminen auttaa näkemään perinteiset toimialarajat ylittäviä liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Valmius tunnistaa toisaalta hiipiviä, disruptiivisia innovaatioita ja toisaalta radikaaleja innovaatioita paranee.
 • Osallistava ennakointi laajentaa koko tiimin näkökulmaa, muuttaa asenteita muutoksia kohtaan ja lisää sitoutumista tarpeellisiin muutoksiin. Muutos ei näyttäydy päälle vyöryvänä voimana, vaan toimintaympäristön muutosta on mahdollista jopa katalysoida toivottuun suuntaan omin toimenpitein.

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.