Korkeakoulujen ja koulutusorganisaatioiden kilpailukyvyn vahvistaminen

Kilpailukyvyn haasteissa menestyvät koulutusorganisaatiot ovat rakentaneet hyvälle kehittämiselle. Ne ovat ottaneet selvää toimintaympäristönsä tapahtumista, profiloituneet vahvasti ja nousseet systemaattisella työllä alueensa vaikuttajiksi. Tähän työhön on olemassa selkeät suuntaviivat.

Koulutuksen rahoituksen leikkaukset ja kasvava kilpailu pakottavat koulutusorganisaatioita määrittelemään yhä tarkemmin toimintansa suuntaa. Alaa muokkaavat kehitystoimet ja eri organisaatioiden yhdistymiset tuovat omat paineensa ja muutostarpeensa. Lisäksi korkeakoulujen tulee pystyä osoittamaan aluevaikuttavuutensa ja laajentamaan rahoituspohjaansa. Capful on auttanut useita koulutusorganisaatioita erilaisissa kilpailukykyyn liittyvissä haasteissa. Meillä on vahva osaaminen lukuisten toimialojen yrityksille tehdyistä skenaario- ja ennakointitöistä.

 

Mitä tarjoamme

 • Toimintaympäristön analysointi: Autamme tunnistamaan muutosvoimia ja ymmärtämään tulevan toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja. Haastamme toimijoita toimintaympäristön näkyvissä olevilla, mutta monesti käsittelemättä olevilla tulevaisuuden kehityskuluilla. Erityisosaamistamme on toimintaympäristön analysoinnin systemaattinen linkittäminen strategiaan ja käytännön toimintaan.
 • Koulutusorganisaatioiden profiloituminen ja roolin kirkastaminen: Autamme analysoimaan toimintaympäristön kehittymistä sekä siihen liittyviä uusia osaamisvaateita. Peilaamalla näitä tulevaisuuden vaatimuksia osaamisen nykytasoon, voidaan yhtäältä arvioida minkälaisiin osaamisiin kannattaa panostaa tulevaisuudessa ja mistä on toisaalta mahdollista luopua.

 • Koulutusorganisaatioiden yhdistymiset: Autamme löytämään koulutusorganisaatioiden yhdistyessä niiden erillisille osaamisaloille yhteisen kehittämisen suunnan sekä yhteistyön synergiamahdollisuudet. Capful on osallistunut useisiin prosesseihin, joissa on onnistuneesti tunnistettu näitä synergiaetuja.
 • Aluevaikuttavuuden kehittäminen: Tulevaisuudessa korkeakouluilta odotetaan yhä tarkempaa oman toiminnan vaikutusten tunnistamista ja ennakointia sekä toteutuneiden vaikutusten osoittamista. Tämä edellyttää tuloksellisten toimintamallien tunnistamista yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Autamme analysoimaan koulutusorganisaation aluevaikuttavuutta, jonka pohjalta voidaan kirkastaa organisaation roolia ja profiilia alueen kehittäjänä sekä vahvistaa toimintaa alueen älykkään erikoistumisen innovaatioalustojen isäntänä.

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Toimintaympäristön kehityskulkujen ymmärtäminen auttaa kehittämään toimintaa ennakoiden tulevia muutoksia ja osaamistarpeita
 • Organisaation terävä ja analysoitu profiloituminen tuo kustannussäästöjä ja tehokkuutta
 • Organisaatioiden yhdistymisten onnistuminen ja synergiahyötyjen synnyttäminen parantaa kilpailukykyä.
 • Aluevaikuttavuuden mittaaminen ja osoittaminen vahvistaa organisaation alueellista roolia

 

 

Referenssimme:

 

 • OKM, TEM ja UM (2014): Koulutusviennin strategian kirkastaminen. Koulutusviennin nykytila, tahtotila ja muutostarpeet sekä organisoituminen
 • Amiedu, Tampereen aikuiskoulutuskeskus ja Turun aikuiskoulutuskeskus (2011): Aikuiskoulutuskeskusten yhteiset skenaariot, strategiset linjaukset ja yhteistyömahdollisuudet. Jatkoprojekti (2014) osaamisanalyysien syventäminen koulutusyksiköittäin ja yhteistyön syventäminen
 • Tampereen ammattikorkeakoulu (2010): Skenaariolähtöinen strategiatyö TAMKin ja PIRAMKin yhdistyessä. Jatkoprojekti (2014) strategian seuraavat vaiheet
 • Lahden ammattikorkeakoulu (2008): Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2008–2012 ja Kansainvälistymisstrategia 2015
 • Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE (2009): Skenaariolähtöinen strategiatyö
 • Kymenlaakson ammattikorkeakoulu (2007): T&K toiminnan ja osaamisen strategia 2008- 2010, Strategian kirkastaminen ja toimeenpanosuunnitelma (2016)
 • Jyväskylän ammattikorkeakoulu (2001): Skenaariohanke, (2005): Ammattikorkeakoulun skenaariot ja strategia
 • Opetusministeriö ja Haaga instituutti (2005): Matkailualan koulutustarpeet 2010 ja 2020
 • Turun ammattikorkeakoulu (2003): Teknologiavision ja –portfolion kehittäminen skenaariotyöskentelyn avulla

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.