Maakuntien ja kuntien elinvoimaisuuden kehittäminen

Kunnan, seudun tai maakunnan elinvoima ilmenee uudistumisena, positiivisena kehityksenä ja joustavuutena. Elinvoimaisuuden näkökulmia ovat vetovoimainen ympäristö, kilpailukykyinen yrityskanta, osaaminen ja työvoiman saatavuus, palvelut, sosiaalinen pääoma ja yhteisöllisyys sekä terve talous. Capfulilla on laaja kokemus kuntien ja alueiden elinvoimaisuuden ja elinkeinoelämän kehittämiseen liittyvistä strategiaprosesseista.

 

Mitä tarjoamme

 • Autamme asiakkaitamme jäsentämään elinvoimaisuuden elementtejä ja näihin vaikuttavia toimintaympäristön kehityskulkuja ja muutoksia.
 • Analysoimme alueen sisäisiä lähtökohtia elinvoimaisuuden kehittämiseen kilpailukyky- ja profiloitumiskuvauksilla sekä toimialojen tai osaamisalueiden analyyseillä.
 • Luomme laadittujen analyysien pohjalta laajalla osallistumisprosessilla yhteisen konkreettisen vision ja toimenpidesuunnitelman.

 

Maankäytön suunnittelun ja elinkeinoelämän kehittämisen synkronointi: Capful on ollut kehittämässä uudenlaista lähestymistapaa, jolla voidaan kytkeä maankäytön suunnittelu ja elinkeinojen kehittäminen tiiviimmin toisiinsa.

Tavoitteena on tehdä maankäytön suunnittelusta ja kaavoituksesta elinkeinoelämän kehittymistä tukevaa. Samalla tavoitellaan tukea alueen invest-in –toimintaan oppimalla tunnistamaan yksityiskohtaisemmin millaisille yrityksille olisi edullista sijoittua tai investoida alueelle. Näin alueen markkinointia voidaan kehittää tukemaan systemaattisemmin myyntityötä.

Referenssit: Elinkeinoelämälähtöinen Kotkan-Haminan seudun strateginen yleiskaava

Alueen älykäs erikoistuminen kasvaville liiketoiminta-alueille: Smart Specialisation –konsepti rakentaa alueelle vahvaa kilpailuasemaa yhdistämällä alueen yrittäjyyden, kehittämisen ja tutkimuksen erityisosaamista.

Capfulin kehittämä älykkään erikoistumisen prosessi alkaa alueen liiketoiminnan ja tutkimuksen muodostaman ekosysteemin kuvauksesta. Analysoimme samalla toimintaympäristön tärkeimmät muutokset ja arvioimme niiden vaikutukset tuleviin kysynnän muutoksiin. Tämä auttaa hahmottamaan sitä, mihin alueen kannattaa erikoistua. Palvelumme kattaa lisäksi näiden muutosten jatkuvan seurannan tulevaisuudessa.

Referenssit: Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia

Seudun tai maakunnan matkailukehittämisen yhdensuuntaistaminen: Matkailua kehittämällä kehitetään elinkeinotoimintaa ja asukkaiden viihtyvyyttä, sekä alueen houkuttelevuutta.

Capfulilla on kokemusta useiden alueiden onnistuneesta matkailukehittämisestä. Osaamisalueisiimme kuuluvat muun muassa laajan toimintaympäristön kehityksen analysointi, vahvasti matkailutoimijoita osallistava prosessi sekä matkailun myynnin organisoitumisen kehittäminen.

Referenssit: Satakunnan matkailun tavoite- ja toimenpidesuunnitelma, Cursor: Kotkan-Haminan seudun matkailun ja tapahtumatuotannon strategia 2020Matkailustrategian päivitys 2016, Seudun risteilystrategia ja risteilyliiketoiminnan kehittämissuunnitelma, Matkailumyynnin organisoitumisen benchmark –selvitys, Lapin matkailuvisio 2020

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Toimintaympäristön ja alueen resurssien analysointi auttavat tarttumaan strategisiin tilaisuuksiin ja näkemään elinvoimaisuuden ulottuvuudet monipuolisesti ja uudella tavalla.
 • Systemaattinen ja analyyttinen prosessi kirkastaa kehittämisen painopisteet ja haastaa vanhoja perususkomuksia.
 • Monipuoliset osallistamisen keinot ja prosessin sisältöjen mielekäs eteneminen saavat aikaan laajan sitoutumisen yhteiseen tekemiseen. Tämä on elinvoiman kehittämisen lähtökohta.
 • Toimeenpanon suunnittelulla varmistetaan keskeisten tahojen osallistuminen kehittämiseen ja oikein valituilla mittareilla seurataan työn tuloksia.
 • Toimintaympäristön analyysiin pohjautuva seuranta auttaa tarpeen vaatiessa muuttamaan kehittämisen suuntaa ympäristössä tapahtuvien muutosten mukaan.

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.