Digitalisaatio

1950-luvulla alkanut digitalisaatiokehitys jatkuu yhä uusina muutosaaltoina. Some-strategia ei riitä vastaukseksi digimurrokseen. Tarvitaan syvempää digitalisaation soveltamista, jotta voidaan synnyttää merkittävää lisäarvoa asiakkaille, alentaa kustannuksia tai hillitä niiden kasvua ja transformoida toimintatapoja.

 

Mitä tarjoamme

Digitalisaatio koskettaa kaikkia ja digitalisoituminen tulee vaatimuksena yhä useammalle toimijalle. Digitalisaation nopeuteen ja vaikutuksiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta.

Capful analysoi digimurroksen vaikutuksia asiakkaisiin mm. skenaariomenetelmällä, jonka avulla luodaan 3-5 vaihtoehtoista tulevaisuudenkuvaa siitä, miten digitalisaatio voi kehittyä ja vaikuttaa asiakkaaseen ja sen toimintaympäristöön. Skenaarioprojektissa tunnistetaan uusia toimintamahdollisuuksia, muodostetaan varautumissuunnitelmat erilaisiin tulevaisuuden kehityskulkuihin sekä tunnistetaan toimenpiteet, jotka on tehtävä riippumatta siitä, mikä digiskenaarioista toteutuu.

Digitalisaatioon keskittyvät benchmark-analyysit kuvaavat, miten edistyneimmät toimijat tarttuvat digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin, säästävät kustannuksia ja muokkaavat toimintatapojaan.

Autamme määrittämään digitalisaatioon liittyvät tavoitteet ja selvitämme, miten pitkä digiloikka tarvitaan: Mikä on nykytilanne verrattuna tavoitteisiin? Strategista päätöksentekoa varten laadimme strategiset vaihtoehdot, joiden pohjalta voidaan tehdä perusteltuja valintoja ja määritellä konkreettiset kokeilut tai kehitysprojektit ja niihin liittyvät investointisuunnitelmat.

Analysoimme, mitkä ovat ne olemassa olevat resurssit ja kyvykkyydet, joiden varaan uutta digitaalista toimintaa voidaan rakentaa. Selvitämme myös, millaisia uusia kyvykkyyksiä tarvitaan ja pystytäänkö tavoitteet saavuttamaan riittävän nopeasti omin voimin vai onko ainakin osa uusista kyvykkyyksistä järkevää hankkia organisaation ulkopuolelta. Kartoitamme myös potentiaaliset yhteistyökumppanit.

 

Miten asiakkaamme hyötyy

 • Johdon ymmärrys digitalisaation aiheuttamasta teknologia- ja toimintamurroksessa ja kyky tarkastella omaa toimintaa digitalisaation näkökulmasta paranevat. Kun tietoisuus digitalisaatiokehityksen vaikutuksista kasvaa, asiakas pystyy valmistautumaan paremmin digitalisaation synnyttämään uudenlaiseen kilpailuun ja tarvittaviin muutoksiin omassa toiminnassa.
 • Asiakasymmärrykseen ja muuhun ulkoiseen analyysiin sekä organisaation sisäiseen analyysiin perustuvat strategiset vaihtoehdot varmistavat, että valittu digistrategian vaihtoehto täyttää sekä asiakkaiden tarpeet että toiminnan tavoitteet.
 • Konkreettinen digistrategia määrittelee, miten digitalisaatio toteuttaa, tukee ja uudistaa toimintastrategiaa ja millaista uutta osaamista, toimintamalleja ja kulttuuria digistrategia edellyttää.
 • Sisäinen siiloutuminen on haaste digitalisaation hyödyntämiselle. Osallistava työtapamme synnyttää yhteistä ymmärrystä yli yksikkörajojen. Työskentelytapamme osallistaa paitsi asiakasyrityksen toimivaa johtoa ja muuta henkilöstöä, myös hallituksen jäseniä aktiiviseen keskusteluun digitalisaatiosta ja digistrategiasta. Syntyy yhteistä näkemystä siitä, mitä digitaalisella liiketoiminnalla halutaan saavuttaa ja mikä on perinteisen ja digitaalisen toiminnan suhde digimurroksessa.

 

 

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.