Valmennukset

Capful tarjoaa strategiatyöhön ja tiedolla johtamiseen liittyvää koulutusta joko avoimina tai asiakaskohtaisina valmennuksina. Tarjoamme myös yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa International Certified Future Strategist -koulutusta. Valmennusten tavoitteena on antaa yritysten ja organisaatioiden päätöksentekijöille ja kehitystyöstä vastaaville valmiuksia skenaariomenetelmän ja strategisten vaihtoehtojen hyödyntämiseen sekä toimintaympäristön systemaattisen seurannan käynnistämiseen omissa organisaatioissaan.

Järjestämme sekä avoimia että asiakasyrityksen tarpeisiin räätälöityjä valmennuksia. Valmennustyöpajat ovat intensiivisiä oppimiskokemuksia, jotka toteutetaan vuorovaikutteisena pienryhmätyöskentelynä. Kokemuksemme mukaan koulutuksesta saa parhaan hyödyn irti, kun työskentely kytketään todelliseen strategiseen kehittämistilanteeseen.

Alla olevien valmennuskokonaisuuksien lisäksi toteutamme räätälöityjä asiakaskohtaisia valmennuksia myös muista aiheista, kuten strategiatyö, strateginen uudistuminen, strategian toimeenpano ja liiketoiminta- ja ansaintamallien rakentaminen.

Skenaarioiden rakentaminen ja käyttö

Valmennuksen tavoitteena on antaa valmiuksia hyödyntää skenaariomenetelmää osana strategiatyötä toimintaympäristön muutosvoimien tunnistamisessa ja vaihtoehtoisiin kehityskulkuihin varautumisessa. Valmennuksessa käydään läpi skenaariotyön lähtökohdat ja viitekehys, skenaariotyön prosessi ja vaiheet, skenaariotyön eri menetelmät ja skenaarioiden hyödyntäminen strategiatyön ja johtamisprosessin osana. Valmennukseen osallistuvat oppivat soveltamaan skenaariotyökaluja käytännössä joko kuvitteellisten esimerkkien avulla tai soveltamalla niitä oman organisaationsa konkreettisiin tarpeisiin. 

Lue lisää skenaarioista.

Strategiset vaihtoehdot ja valinnat

Valmennuksen tavoitteena on antaa valmiuksia strategisten vaihtoehtojen laatimiseen, testaamiseen ja perusteltujen valintojen tekemiseen osana käytännön strategiatyötä. Valmennuksessa käydään läpi strategisten vaihtoehtojen käytön lähtökohdat ja hyödyt strategiatyössä sekä vaihtoehtojen rakentamisen prosessi, eri menetelmät ja työkalut. Valmennukseen osallistuvat oppivat analysoimaan minkä asioiden suhteen yrityksellä on aitoja vaihtoehtoja, työstämään vaihtoehtoja, testaamaan niitä valittuja kriteereitä vasten ja tekemään arviointien pohjalta priorisointeja ja strategisia valintoja.

Lue lisää strategisista vaihtoehdoista.

Toimintaympäristön seuranta

Valmennuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimintaympäristön seurannan käynnistämiseen niin että seurannasta tulee systemaattista, kohdennettua ja vaikuttavaa. Valmennuksessa käydään läpi toimintaympäristön seurannan lähtökohdat: haasteet, vanhat käytännöt ja uudet mahdollisuudet, toimintaympäristön seurantaprosessin vaiheet ja eri työkalut. Valmennukseen osallistuvat oppivat, miten toimintaympäristön seuranta käynnistetään, miten kerättyä tietoa analysoidaan ja miten ajantasaista tilannekuvaa ja tulevaisuuteen suuntaavaa tietoa hyödynnetään strategialähtöisesti ja ennakoivasti.

Lue lisää strategisesta ennakoinnista.

International Certified Future Strategist -koulutusohjelma

International Certified Future Strategist on uraauurtava koulutusohjelma, jonka tavoitteena on kouluttaa tulevaisuuden strategiaosaajia. Koulutus antaa yritysten ja muiden organisaatioiden avainhenkilöille tiedot, taidot ja valmiudet tehdä tulevaisuuteen suuntautuvaa strategiatyötä ja varautua toimintaympäristön muutoksiin ennakointimenetelmien avulla. Koulutus koostuu luennoista, työpajoista, vertaiskeskusteluista ja kotitehtävistä. Koulutus jakautuu neljään kolmen päivän mittaiseen intensiivijaksoon ja omaehtoiseen työskentelyyn jaksojen välissä. Osallistujat tulevat kansainvälisistä yrityksistä ja organisaatioista.

Lue lisää koulutusohjelman omilla nettisivuilla

Haluatko lisätietoja koulutusohjelmasta? Jätä yhteystietosi ja olemme sinuun yhteydessä.

icfs-logo-text-large

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.