Strategia ja strategiset vaihtoehdot

Strategia kertoo yrityksen tavoitteet, keinot niiden saavuttamiseksi ja toimii johtamisen lähtökohtana. Hyvä strategia perustuu onnistuneisiin valintoihin. Huolellisesti rakennetut strategiset vaihtoehdot auttavat käsittelemään valintoihin liittyvää epävarmuutta ja monimutkaisuutta ja lisäävät onnistumisen todennäköisyyttä.

Näkökulma strategiaan voi olla markkinalähtöinen tai resurssipohjainen. Käytännön strategiatyössä molemmat näkökulmat nivoutuvat yhteen. Tiedot ja oletukset toimintaympäristön kehityksestä, asiakastarpeiden muutoksista, nykyisistä ja uusista kilpailijoista, teknologian muutosnopeudesta jne. vaikuttavat strategisiin valintoihin. Toisaalta yrityksen resurssit ja kyvykkyydet luovat pohjaa kilpailuedulle ja asettavat lyhyellä aikavälillä rajoituksia valinnoille. Myös päätöksentekijöiden kyky käsitellä monimutkaista tietoa, kokemus, ennakkoluulot ja suhtautuminen riskinottoon vaikuttavat strategisiin valintoihin.

Capful hyödyntää strategiaprosessia, jossa asiakasyrityksen ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ja avainhenkilöiden erilaisia näkemyksiä käsitellään strategisten vaihtoehtojen avulla. Vaihtoehdot tunnistetaan ja kuvataan samalla prosessilla ja arvioidaan samassa testipenkissä. Päätöksentekijät käsittelevät myös vaihtoehtoja, joita he eivät itse kannata. Kun pois valittu ja valittu strategia käsitellään yhtä aitoina vaihtoehtoina, on mahdollista tehdä perusteltuja valintoja.

Valitun vaihtoehdon pohjalta voidaan määritellä voitettavat taistelut (must-win battles) – avainhaasteet, jotka on voitettava strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Niille määritellään konkreettiset kehityshankkeet ja mittarit, joilla strategian toteutumista mitataan ja viestitään organisaatiolle, mikä on tärkeää.

 

Hyödyt

 • Jäsentää vaikeasti hahmotettavia aihealueita ja nostaa keskustelun strategiselle tarkastelutasolle
 • Murtaa vaihtoehdottomuutta, pakottaa testaamaan strategisia vaihtoehtoja ja perustelemaan tehtyjä valintoja
 • Rohkaisee käymään luovaa ja jäsenneltyä strategista keskustelua, joka uudistaa päätöksentekijöiden strategista ajattelua
 • Auttaa tunnistamaan minkä asioiden suhteen yrityksellä on aitoja vaihtoehtoja
 • Laajentaa ja syventää johdon yhteistä näkemystä
 • Auttaa päätöksenteon jälkeen fokusoitumaan olennaiseen, kun vaihtoehdot on käsitelty avoimesti

 

Esimerkkejä laadituista strategioista

 • Konserni- ja liiketoimintastrategiat
 • Omistajastrategiat
 • Kasvustrategiat
 • Kansainvälistymisstrategiat
 • Kilpailustrategiat
 • Markkina- ja asiakasstrategiat
 • Portfoliostrategiat: tuote-, palvelu- ja asiakasportfoliot
 • Teknologiastrategiat: teknologiaportfolio ja -visio
 • Digitalisaatiostrategiat
 • Uusien liiketoimintojen kehittämisstrategiat

 

Lue lisää strategiatyöhön liittyvistä referensseistämme ja otathan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää strategiatyöstämme.

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.