Strategian toimeenpano

Capfulin työkalujen ja osaamisen avulla strategia kiteytetään muotoon, jonka kaikki ymmärtävät. Samalla se muunnetaan käytännön tehtäviksi ja projekteiksi, joista jokaisella on mitattavat tavoitteet, vastuuhenkilö ja aikataulu.

Lähteäkseen elämään strategia tarvitsee kiteytyksen ja selkeän viestintäsuunnitelman. Oleellisen kirkastava teksti ja visualisointi tekevät strategiasta helpommin viestittävän työntekijöille ja muille sidosryhmille. Vuoropuhelua hyödyntävä viestintä rakentaa yhteistä strategista ymmärrystä.

Strategian käytännön toimeenpano tarkoittaa hankkeita, toimintatapojen uudistamista, investointi-, tuotekehitys- ja muita projekteja, osaamisen kehittämistä tai hankkimista, muutoksia toimintarakenteessa tai organisaatiossa. Kun strategiatyössä on osattu keskittyä oleelliseen, pysyy hankkeiden määrä järkevänä. Konkreettisten tehtävien määrittely, budjetointi, aikataulutus, vastuutus, yhteistyökumppaneiden hakeminen ja toteutuksen seurantaan käytettävä mittaristo muuntavat hankkeet käytännön työksi.

Mittareiden avulla selkiytetään yksiköiden, tiimien ja yksilöiden ymmärrys vastuistaan strategian toimeenpanossa. Toimeenpano on prosessi, jossa mitataan sekä strategisten tavoitteiden toteutumista, että tekemistä, jolla tavoitteisiin pyritään: edistyvätkö hankkeet niin, että strategian tavoitteet saavutetaan? Strategia elää ajassa. Sen pitää vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja erilaisiin toimintaympäristön muutoksiin.

Hyödyt

 • Strategian kiteytys helpottaa viestintää ja toimii käytännön johtamistyökaluna. Onnistunut kiteytys ja viestintä auttavat strategian sisäistämisessä.
 • Selkeä toimeenpanosuunnitelma muuttaa strategian yksikkö-, tiimi- ja yksilötason tavoitteiksi ja käytännön työksi.
 • Oikein valitut mittarit viestivät organisaatiolle siitä, mikä on strategian ja sen toimeenpanon kannalta tärkeää.
 • Tekemisen mittaaminen – päämäärän mittaamisen ohella – auttaa hankesalkun ohjaamisessa: jotkut hankkeet voi olla syytä lopettaa kesken ja toisille on hyvä antaa lisäresursseja.

Otathan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää strategisesta toimeenpanosta osana strategiatyötämme.

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.