Strategia ja strategiset vaihtoehdot

Strategia kertoo tavoitteet, keinot niiden saavuttamiseksi ja toimii johtamisen lähtökohtana. Hyvä strategia perustuu onnistuneisiin valintoihin. Capful hyödyntää strategiaprosessia, jossa asiakkaan ulkoisia ja sisäisiä tekijöitä ja avainhenkilöiden erilaisia näkemyksiä käsitellään strategisten vaihtoehtojen avulla. Huolellisesti rakennetut strategiset vaihtoehdot auttavat käsittelemään valintoihin liittyvää epävarmuutta ja monimutkaisuutta ja lisäävät onnistumisen todennäköisyyttä.

Strategiatyön lähtökohtana ovat toimintaympäristön kehitys, poliittinen päätöksenteko sekä asiakkaan nykytilanne ja lähtökohdat. Käytännön strategiatyössä nämä näkökulmat nivoutuvat yhteen. Tiedot ja oletukset toimintaympäristön kehityksestä, poliittisten päättäjien ja asukkaiden odotusten muutoksista, toimijakentän kehityksestä jne. vaikuttavat strategisiin valintoihin. Toisaalta asiakkaan resurssit ja kyvykkyydet luovat pohjaa linjauksille ja asettavat lyhyellä aikavälillä rajoituksia valinnoille.

Capful käyttää strategiaprosessia jossa asiakkaan strategiset vaihtoehdot tunnistetaan, kuvataan ja arvioidaan samassa testipenkissä. Päätöksentekijät käsittelevät myös vaihtoehtoja, joita he eivät itse kannata. Kun sekä pois valittu että valittu strategia käsitellään yhtä aitoina vaihtoehtoina, on mahdollista tehdä perusteltuja valintoja. Vaihtoehtoja käytetään myös jäsentämään strategista tilannetta poliittisille päättäjille: erilaisia vaihtoehtoja voidaan kuvata neutraalisti ja valinnan tueksi voidaan tuottaa esimerkiksi henkilöstön ja virkamiesjohdon näkemys niiden toteuttamiskelpoisuudesta.

Valitun vaihtoehdon pohjalta voidaan määritellä voitettavat taistelut (must-win battles) eli avainhaasteet, jotka on voitettava strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi määritellään konkreettiset kehityshankkeet ja mittarit, joilla strategian toteutumista mitataan. Viestintä kulkee määrittelyssä saumattomasti mukana: viestitään, mikä on tärkeää.

Hyödyt

 • Jäsentää vaikeasti hahmotettavia aihealueita ja nostaa keskustelun strategiselle tarkastelutasolle
 • Murtaa vaihtoehdottomuutta, pakottaa testaamaan strategisia vaihtoehtoja ja perustelemaan tehtyjä valintoja
 • Rohkaisee käymään luovaa ja jäsenneltyä strategista keskustelua, joka uudistaa päätöksentekijöiden strategista ajattelua
 • Auttaa tunnistamaan missä asioissa asiakkaalla on aitoja vaihtoehtoja
 • Laajentaa ja syventää johdon yhteistä näkemystä
 • Auttaa päätöksenteon jälkeen fokusoitumaan olennaiseen, kun vaihtoehdot on käsitelty avoimesti

Esimerkkejä laadituista strategioista

 • Eri hallintoalueiden visiot, strategiat, suunnitelmat ja ohjelmat
 • Toimialastrategiat
 • Organisaatiostrategiat
 • Konsernistrategiat
 • Elinkeino- ja elinvoimastrategiat
 • Matkailustrategiat
 • Ilmastostrategiat
 • Kumppanuusstrategiat
 • Kansainvälistymisstrategiat
 • Palvelustrategiat
 • Osaamisstrategiat
 • Tutkimusstrategiat
 • Tuotekehitysstrategiat
 • Teknologiastrategiat
 • Portfoliostrategiat
 • Konserni- ja liiketoimintastrategiat
 • Kasvustrategiat
 • Digitalisaation hyödyntämisen strategiat
 • Uusien liiketoimintojen kehittämisstrategiat

Lue lisää strategiatyöhön liittyvistä referensseistämme ja otathan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää strategiatyöstämme.

 

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.