Toimintaympäristön seuranta

Capfulin toimintaympäristön seurantapalvelut tuottavat ymmärrystä asiakkaaseen vaikuttavien ulkoisten tekijöiden nykytilasta ja tulevasta kehityksestä. Systemaattinen, oleelliseen kohdennettu tiedonkeruu ja analyysi nostavat esiin tärkeimmät toimintaympäristön muutokset ja niiden vaikutukset asiakkaaseen. Analysoitua tietoa voidaan hyödyntää mm. strategisessa suunnittelussa ja strategian toimeenpanossa.

Tarkoituksena on tukea päätöksentekoa, hyödyntää toimintaympäristöstä nousevat mahdollisuudet ja välttää väärät valinnat. Kohdentamisella rajoitetaan tiedon tulvaa ja saadaan aikaan aidosti käyttökelpoisia tuloksia pitkien yleismaailmallisten raporttien sijaan.

Capfulin toimintaympäristön seurantapalveluihin kuuluvat sekä poikkileikkausanalyysit, että toimintaympäristön dynaaminen seuranta. Lähes reaaliaikainen toimintaympäristön seuranta auttaa asiakasta varmistamaan, että strategian taustalla olevat oletukset esimerkiksi lainsäädännön, eri toimialojen, talouden ja teknologian kehityksestä ovat paikkansapitäviä ja voimassa. Näin muutoksiin voidaan reagoida ajoissa ja mukauttaa strategiaa tai sen toimeenpanoa tarpeen vaatimalla tavalla.

Capful tarjoaa toimintaympäristön seurantaan:

1. Toimintaympäristöanalyyseja: Analyysit tehdään aina asiakkaan lähtökohdista ja strategisista tarpeista. Niissä kerätään ja tuotetaan tietoa toimintaympäristön nykytilasta ja tulevasta kehityksestä, sekä analysoidaan muutosten vaikutuksia.

2. Toimintaympäristön seurannan konsultointia: Capful auttaa asiakkaita toimintaympäristön seurannan aloittamisessa ja seurantaprosessin parantamisessa. Olemme erikoistuneet toimintaympäristön seurannan 1) systemaattiseen prosessiin, 2) kohdentamiseen strategisesti tärkeimpiin aihealueisiin, sekä 3) linkittämiseen strategiaan ja päätöksentekoon.

Otathan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää toimintaympäristön seurantapalveluistamme. 

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.