Uusia osaajia Capfulin tiimiin

|keskiviikko, 11 maaliskuu 2020

Maaliskuun alussa Capfulissa tiimiin on liittynyt neljä uutta henkilöä. Associate Consultant roolissa ovat aloittaneet Paul Hermansson, Ville Utriainen sekä Essi Vasara. Lisäksi Markus Puhakka on aloittanut työt Capfulilla myynnin kehittämisen parissa. Kysyimme uusilta capfulilaisilta heidän taustastaan, miten he viettävät vapaa-aikaansa sekä minkälaisia odotuksia heillä on Capfulilla työskentelystä.

 

 

1. Nimesi ja roolisi Capfulilla?
Paul Hermansson, Associate Consultant

2. Minkälainen on taustasi?
Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2019. Pääaineina opiskelin yleistä valtio-oppia ja kansainvälisiä suhteita, joiden osalta erikoistuin globaalihallinnan kysymyksiin. Sivuaineina luin ympäristötiedettä, ympäristöpolitiikkaa ja kansainvälistä oikeutta.
Työkokemusta minulta löytyy yksityiseltä sektorilta (Demos Helsinki), julkiselta sektorilta (Ulkoministeriö, Suomen pysyvä OECD-edustusto, Pariisi), sekä yliopistomaailmasta (Turun yliopisto). Olen kiinnostunut erityisesti ilmastonmuutosta ja reilun digitalisaation tulevaisuutta koskevista kysymyksistä.

3. Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?
Vapaa-ajalla soitan kitaraa, katson mahdollisimman huonoja elokuvia ja yritän aktivoitua kaunokirjallisuuden lukemisessa ainaisen nonfictionin sijaan.

4. Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?
Odotan Capfulilla työskentelyltä ennen kaikkea monimutkaisten haasteiden lähestymistä monipuolisella ja -tieteisellä otteella.

 

 

1. Nimesi ja roolisi Capfulilla?
Ville Utriainen, Associate Consultant

2. Minkälainen on taustasi?
Valmistuin vuonna 2018 kauppatieteiden kandidaatiksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta pääaineenani kansainvälinen liiketoiminta. Tällä hetkellä suoritan maisterintutkintoa rahoituksesta ja laskentatoimesta Aalto-yliopistossa. Opintojeni ohella olen työskennellyt noin kahden vuoden verran myynnin ja markkinoinnin parissa. Ennen Capfulille siirtymistä työskentelin Relationship Managerina liikkeenjohdon koulutusten myynnissä Aalto University Executive Education Oy:ssa.

3. Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?
Vapaa-aikani vietän itselleni tärkeiden asioiden ja ystävien kanssa. Harrastuksiini ja mielenkiinnonkohteisiini kuuluvat muun muassa lukeminen, ruoanlaitto ja lenkkeily. Ruoanlaitossa minulle on tärkeää, että hyvät maut syntyvät laadukkaista, mutta edullisista raaka-aineista ja että maut löytävät arvoisensa juomaparin. Lukemisen osalta olen erityisesti kiinnostunut kaupankäynnin, sodankäynnin ja politiikan historiasta sekä näihin aiheisiin keskittyvistä fiktiivisistä teoksista.

4. Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?
Capfulilla odotan saavani hyvän kokonaiskuvan strategiakonsultoinnista, skenaariotyöskentelystä sekä eri liiketoimialuiden lähitulevaisuuden muutoksentekijöistä ja haasteista.

 

 

1. Nimesi ja roolisi Capfulilla?
Essi Vasara, Associate Consultant

2. Minkälainen on taustasi?
Olen kotoisin Kuopiosta ja valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta pääaineenani laskentatoimi ja sivuaineinani johtaminen sekä kansainvälinen kaupankäynti. Ennen Capfulille tuloa työskentelin rakennusalan markkinoinnin ja viestinnän parissa DEN Finlandilla, jolloin vastasin markkinointikampanjoiden suunnittelusta, erilaisista projekteista, markkinoinnin budjetista ja osallistuin strategiseen työhön. Olen aiemmin työskennellyt Deloittella Accounting Advisory-tiimissä ratkaisten asiakasyritysten IFRS:ään tai konsernilaskentaan liittyviä kysymyksiä. Lisäksi minulla on kokemusta vakuutusalalta ja taloteknisen alan hallinnollisista tehtävistä. Hallitustyöskentelystä olen kerännyt kokemusta toimiessani Kuopion kauppatieteiden opiskelijoiden ainejärjestön ja pienen kirjakustantamon hallituksen jäsenenä.

3. Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?
Vapaa-aikani vietän ystävieni kanssa, urheillen ja kotona rentoutuen esimerkiksi hyvän kirjan tai elokuvan parissa. Pidän kulttuurista ja käyn kuukausittain tutustumassa johonkin ajankohtaiseen näyttelyyn. Talvisin suosikkipuuhaani on laskettelu tai hiihtäminen – toki tänä talvena lunta on täytynyt hakea tavallista pohjoisemmasta.

4. Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?
Odotan Capfulilla työskentelyltä mielenkiintoisia asiakasprojekteja, joissa pääsen ratkaisemaan eri organisaatioiden haasteita ja luomaan asiakkaillemme menestystarinoita.
Strategiatyössä olen erityisen kiinnostunut skenaariotyöskentelystä, sillä tulevaisuuden teemojen ja toimintaympäristön muutosten tarkastelu on organisaatioille välttämätöntä kilpailuedun saavuttamiseksi.

 

1. Nimesi ja roolisi Capfulilla?
Markus Puhakka, Sales Development. Autan asiakkaitamme ostamaan yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja koko strategiatyön elinkaarelle.

2. Minkälainen on taustasi?
Olen Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta keväällä 2020 kauppatieteiden maisteriksi valmistuva markkinoinnin opiskelija. Erikoistumiseni digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin perustuu intohimooni B2B -myynnin ostoprosessin kehittämiseen sosiaalisen median avulla. Tavoitteeni on tehdä palveluiden ostamisesta mahdollisimman miellyttävä ja helppo kokemus.

3. Miten tykkäät viettää vapaa-aikaasi?
Vapaa-aikaani vietän vaimoni ja kahden pienen koiran kanssa taloprojektin parissa. Lisäksi kitaran soittaminen, laulaminen ja HIFK kuuluvat vahvasti niin arkeen kuin juhlaan – en gång, alltid.

4. Mitä odotat Capfulilla työskentelyltä?
Toivon, että asiakkaamme allekirjoittavat: ”Skenaarioiden ja strategioiden ostaminen Capfulilta on helppoa, hyödyllistä ja personoitua minun tilanteeseeni.”

 

Koko Capfulin tiimin yhteystietoineen löydät täältä.

Top

Amiedu ja Capful tukena organisaatioiden muutoskyvykkyyden kasvattamisessa

Kimmo Kivinen|tiistai, 15 marraskuu 2016

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, eikä tämän päivän strategia toimi huomisen toimintaympäristössä. Strategian lisäksi myös osaaminen vaatii päivittämistä, sillä tämän päivän kyvykkyyksillä ei voida toteuttaa menestyksellä huomisen strategiaa. Amiedu ja Capful tukevat organisaatioita muutoskyvykkyyden kasvattamisessa skenaario- ja strategiatyöllä, osaamisten tunnistamisella ja muutoksen hallinnan ohjelmilla.

amiedu-artikkeli-2016_kuva

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Jari Puhakka

Toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa auttaa skenaariotyö, joka on organisaation ulkoisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja analysoiva lähestymistapa.

Muutokset organisaatioiden ulkoisessa toimintaympäristössä ovat suuria, monimutkaisia ja usein vaikeita hahmottaa, toteaa Capful Oy:n Senior Partner Kimmo Kivinen.

Ne ovat annettuja, ulkoisia tekijöitä, kehityskulkuja ja signaaleja maailmalta, eikä niihin voi vaikuttaa. Niillä on kuitenkin suuri vaikutus organisaatioiden tulevaisuuden menestymiseen. Skenaariotyössä analysoimme erilaisia, vaihtoehtoisia ulkoisen toimintaympäristön kehityskulkuja, muutostekijöitä ja nykytilaa organisaation näkökulmasta. Tulosten pohjalta pystymme selkiyttämään näkymää ja luomaan strategisia vaihtoehtoja, joista yritys voi valita.

Capful tukee yrityksiä strategiaprosessissa aina tulevaisuuslähtöisen strategian, vision ja tavoitteiden laatimisesta sen toimeenpanoon ja ulkoisen toimintaympäristön seurantaan. Asiakkaita on keskisuurista ja pörssiyrityksistä ministeriöihin, kuntiin ja monikansallisiin organisaatioihin asti.

Kun uudet strategiset tavoitteet ovat näkyvillä, tarvitaan myös osaamisen kehittämistä tulevan strategian toteuttamista varten, Amiedun avainasiakaspäällikkö Mirja Kautiainen toteaa.

Kartoitamme osaamiset kaikilla tasoilla: aloitamme organisaation tarvitsemista ydinosaamisista, ja viemme ne yksikkökohtaisiin osaamisiin ja yksilöiden tehtäväkuviin. Osaamiset määritellään nimenomaan tulevaisuuden näkökulmaan, ne eivät ole tämän päivän tarpeita. Sen vuoksi löydetään usein uusia ydinosaamisen alueita ja tehtäväkuvia.

Emme voi tarkastella tulevaa osaamista ilman ymmärrystä siitä, mitä maailmassa on tapahtumassa ja miksi uutta osaamista tarvitaan, jatkaa Kimmo Kivinen.

Skenaariotyö luo ymmärryksen ja motivaation osaamisenkin kehittämiseen.

Ilman muutoksenhallintaa muutos on kaaos

Osaamisten tunnistamisen lisäksi muutoksessa on tärkeää myös muutoksen kokonaishallinta ja viestintä.

Muutoksessa on tärkeää priorisoida, mistä lähdetään liikkeelle, sillä muutoin muutos on kaaos, Mirja Kautiainen korostaa. Viemme muutosta projektimaisesti eteenpäin siten, että ensin priorisoimme muutoksen tavoitteet ja ensimmäiset tehtävät, ja rakennamme tavoitteisiin pohjautuvan muutoksen hallinnan ohjelman. Silloin saamme muutoksen tekijöille selkeän kuvan siitä, mitä muutos sisältää, ja kaikki viestivät asiasta samalla tavoin.

Muutosta voi ja kannattaa ennakoida skenaariotyön avulla. Organisaatioiden tulisi kasvattaa muutoskyvykkyyttään jo ennen kuin muutokset ovat konkreettisia, ja valmistautua niihin, Mirja Kautiainen neuvoo.

Ettei jäätäisi odottamaan, että mitä tapahtuu, vaan asioita ja vaihtoehtoja pystyisi miettimään ja viemään aktiivisesti eteenpäin. Jos menemme tähän tai tuohon suuntaan, niin mitä se tarkoittaa, ja toisaalta hahmottaa mihin suuntaan voimme ylipäätään lähteä. Silloin saadaan jo paljon kiinni niistä toimenpiteistä, mitä muutos edellyttää organisaatiolta. Samalla voi tehdä ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.

Amiedu seuraa osaamisen ja strategian toteutumista, ja Capful toimintaympäristön tapahtumia ja niiden vaikutusta strategiaan.

Seurannan ansiosta organisaatiolla säilyy koko ajan muutoksen punainen lanka, liikutaan järkevällä syklillä ja samaan suuntaan, Mirja Kautiainen toteaa.

Skenaariotyöstä tukea myös henkilöstön sitouttamiseen muutokseen

Henkilöstön edustajat on hyvä saada mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisin.

Kun koko organisaatio on mukana tulevaisuuden pohdinnassa, sillä on sitouttava vaikutus. Organisaation jäsenten kyvyssä hyväksyä muutos ja sen tarve on usein kyse siitä, ovatko he saaneet itse käsitellä asiaa. Se on edellytys sille, että alkaako muutos edes tapahtua, Kimmo Kivinen valottaa. Tilanne on ihan erilainen, kun ihmisille on tullut ymmärrys, että eihän meitä ole edes olemassa jos jatkamme näin, että tällä nykyisellä tavalla ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa.

Osaamisen tunnistaminen ja liiketoimintasuunnitelmat pitäisi aina kytkeä yhteen.Liiketoimintasuunnitelmista puuttuu usein osaamisen tunnistaminen: se, mitä tämä meiltä oikeasti vaatii. Ja koska osaamisia ei kasvateta hetkessä, niin organisaatiolla pitäisi olla osaamisen kehittämisen suunnitelma, Mirja Kautiainen toteaa.

Myös kilpailutekijät ja omat kriittiset menestystekijät pitäisi ehdottomasti huomioida, sillä kilpailutilanteet ovat entistä haastavampia, ja kuluttajien vaatimukset muuttuvat. Skenaariotyö sopii tähänkin tarkasteluun. Sen kautta kasvatetaan myös ymmärrystä siitä, miksi tehdään joitain asioita.

Skenaario- ja strategiatyöskentely, osaamisten tunnistaminen ja muutoksenhallintaohjelmat tarjoavat kaivattua tukea johdon työskentelylle ja päätösten tekoon. Johto joutuu myös perustelemaan päätöksiään eri sidosryhmille.

Kun tulevaisuuden haasteet ovat suuria ja vaikeita, niin moni päättäjä haluaa tukea päätöksilleen: analyysejä ja vaihtoehtoja tulevasta näkymästä, ja miten tätä näkymää viedään eteenpäin. Olen kokenut, että pystymme tukemaan hyvin tällaisten isojen prosessien läpiviennissä, Mirja Kautiainen kertoo.

Alkuperäinen artikkeli julkaistu: Amicase 11/2016 

Top

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.