Limingan mobiili strategiaprosessi

Kimmo Kivinen, Senior Partner|keskiviikko, 9 toukokuu 2018

Limingan strategiaprosessi viitoittaa tietä uusien, entistä vaivattomampien teknologioiden hyödyntämiseen osallistamisessa ja kuulemisessa. Limingan asukkaita kuultiin uutta mobiilisovellusta hyödyntäen strategian kannalta keskeisistä teemoista.

Capful toimi Limingan kumppanina kuntastrategiaprosessissa (2018-2025). Prosessi lähti liikkeelle strategian lähtökohtien määrittelystä ja strategiakysymysten muodostamisesta. Tämän jälkeen kuntalaisia kuultiin strategisesti keskeisistä teemoista arvoihin ja painopisteisiin liittyen. Kuulemiseen käytettiin Future Dialogin Kaiku-mobiilisovellusta, joka on ollut Limingan kunnalla käytössä joulukuusta 2017 lähtien. Jo ennen strategiaprosessia asukkaita on kuultu Kaikun avulla kunnassa meneillään olevista asioista. Näppärä sovellus rohkaisee kuntalaisia osallistumaan matalalla kynnyksellä ja on käden ulottuvilla itselle sopivaan aikaan.

Kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen ei ole sinänsä uutta Limingassa. Kunnan hallintojohtaja Katja Vuorinen ja hankeasiantuntija Laura Kelhä kertovat strategiaprosessiin viitaten, että nyt haluttiin kokeilla uutta ja helppoa tapaa perinteisen työpajaosallistumisen rinnalle. Liminka on nuori kunta asukkaiden keski-iän ollessa 31 vuotta. Mobiilisovelluksella innostetaan erityisesti nuoria kuntalaisia osallistumaan. Kaiku-sovellusta aiotaan myös jatkossa käyttää kunnan kehittämiseen, tapahtumien suunnitteluun ja esimerkiksi asiakaspalautteen vastaanottoon.

“Liminka on nuori kunta asukkaiden keski-iän ollessa 31 vuotta. Mobiilisovelluksella innostetaan erityisesti nuoria kuntalaisia osallistumaan.”

Kuulemisen päätyttyä mobiilikyselyn tulokset analysoitiin ja niitä hyödynnettiin valtuuston strategiatyöpajassa. Strategiaprosessin aikana tunnistettiin kunnan elinvoimaisuutta vahvistavat strategiset tekijät, palvelutuotannon ja maankäytön keskeiset periaatteet sekä kunnan lupaukset ja tavoitteet. Yhtenä palvelunjärjestämisen periaatteena nostettiin esille sähköiset palvelut. Tavoitteena on siirtää valtaosa asioinnista sähköiseksi, mikä mahdollistaa asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta. Kaiku-sovelluksen käyttö strategiaprosessista toimii esimerkkinä digipanostusten hyödyistä. Strategiaprosessi tiivistyy Limingan visiolauseeseen, jossa tulevat esiin kunnan strategialle keskeiset elementit:

Limingan mobiili strategiaprosessi viitoittaa tietä uusien, entistä vaivattomampien teknologioiden hyödyntämiseen osallistamisessa ja kuulemisessa. Mobiilisovellukset tuovat hyötyjä ja yksinkertaistavat julkisen sektorin toimijoiden ohella myös yritysten strategiaprosesseja varsin kustannustehokkaasti. Kaiku-sovelluksen käyttöönotto ja mobiili strategiaprosessi on toteutettu osana Business Finlandin rahoittamaa Liminka Lupaus -hanketta, jonka keskeisenä tavoitteena on kehittää ja uudistaa kuntatyötä erityisesti johtamisen, toimintamallien ja osallisuuden näkökulmista. Hankkeen päätoteuttajana toimii Limingan kunta.

Tutustu Limingan strategiaan kunnan verkkosivuilla.

Lue Limingan kunnan hallintojohtaja Katja Vuorisen ja hankeasiantuntija Laura Kelhän haastattelu Kaiku-sovellusta tarjoavan Future Dialog -yrityksen verkkosivuilla.

Kuvat: Mikko Ihalainen, Valokuvaamo Skopix Seppo Kolehmainen, Erkki Toppinen, Antti Udd sekä Videcam Oy Minna Rautio ja Jussi Riikonen. Taitto: Malla Mela.

kimmo

Kimmo Kivinen
Senior Partner

Top

Amiedu ja Capful tukena organisaatioiden muutoskyvykkyyden kasvattamisessa

Kimmo Kivinen|tiistai, 15 marraskuu 2016

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, eikä tämän päivän strategia toimi huomisen toimintaympäristössä. Strategian lisäksi myös osaaminen vaatii päivittämistä, sillä tämän päivän kyvykkyyksillä ei voida toteuttaa menestyksellä huomisen strategiaa. Amiedu ja Capful tukevat organisaatioita muutoskyvykkyyden kasvattamisessa skenaario- ja strategiatyöllä, osaamisten tunnistamisella ja muutoksen hallinnan ohjelmilla.

amiedu-artikkeli-2016_kuva

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Jari Puhakka

Toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa auttaa skenaariotyö, joka on organisaation ulkoisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja analysoiva lähestymistapa.

Muutokset organisaatioiden ulkoisessa toimintaympäristössä ovat suuria, monimutkaisia ja usein vaikeita hahmottaa, toteaa Capful Oy:n Senior Partner Kimmo Kivinen.

Ne ovat annettuja, ulkoisia tekijöitä, kehityskulkuja ja signaaleja maailmalta, eikä niihin voi vaikuttaa. Niillä on kuitenkin suuri vaikutus organisaatioiden tulevaisuuden menestymiseen. Skenaariotyössä analysoimme erilaisia, vaihtoehtoisia ulkoisen toimintaympäristön kehityskulkuja, muutostekijöitä ja nykytilaa organisaation näkökulmasta. Tulosten pohjalta pystymme selkiyttämään näkymää ja luomaan strategisia vaihtoehtoja, joista yritys voi valita.

Capful tukee yrityksiä strategiaprosessissa aina tulevaisuuslähtöisen strategian, vision ja tavoitteiden laatimisesta sen toimeenpanoon ja ulkoisen toimintaympäristön seurantaan. Asiakkaita on keskisuurista ja pörssiyrityksistä ministeriöihin, kuntiin ja monikansallisiin organisaatioihin asti.

Kun uudet strategiset tavoitteet ovat näkyvillä, tarvitaan myös osaamisen kehittämistä tulevan strategian toteuttamista varten, Amiedun avainasiakaspäällikkö Mirja Kautiainen toteaa.

Kartoitamme osaamiset kaikilla tasoilla: aloitamme organisaation tarvitsemista ydinosaamisista, ja viemme ne yksikkökohtaisiin osaamisiin ja yksilöiden tehtäväkuviin. Osaamiset määritellään nimenomaan tulevaisuuden näkökulmaan, ne eivät ole tämän päivän tarpeita. Sen vuoksi löydetään usein uusia ydinosaamisen alueita ja tehtäväkuvia.

Emme voi tarkastella tulevaa osaamista ilman ymmärrystä siitä, mitä maailmassa on tapahtumassa ja miksi uutta osaamista tarvitaan, jatkaa Kimmo Kivinen.

Skenaariotyö luo ymmärryksen ja motivaation osaamisenkin kehittämiseen.

Ilman muutoksenhallintaa muutos on kaaos

Osaamisten tunnistamisen lisäksi muutoksessa on tärkeää myös muutoksen kokonaishallinta ja viestintä.

Muutoksessa on tärkeää priorisoida, mistä lähdetään liikkeelle, sillä muutoin muutos on kaaos, Mirja Kautiainen korostaa. Viemme muutosta projektimaisesti eteenpäin siten, että ensin priorisoimme muutoksen tavoitteet ja ensimmäiset tehtävät, ja rakennamme tavoitteisiin pohjautuvan muutoksen hallinnan ohjelman. Silloin saamme muutoksen tekijöille selkeän kuvan siitä, mitä muutos sisältää, ja kaikki viestivät asiasta samalla tavoin.

Muutosta voi ja kannattaa ennakoida skenaariotyön avulla. Organisaatioiden tulisi kasvattaa muutoskyvykkyyttään jo ennen kuin muutokset ovat konkreettisia, ja valmistautua niihin, Mirja Kautiainen neuvoo.

Ettei jäätäisi odottamaan, että mitä tapahtuu, vaan asioita ja vaihtoehtoja pystyisi miettimään ja viemään aktiivisesti eteenpäin. Jos menemme tähän tai tuohon suuntaan, niin mitä se tarkoittaa, ja toisaalta hahmottaa mihin suuntaan voimme ylipäätään lähteä. Silloin saadaan jo paljon kiinni niistä toimenpiteistä, mitä muutos edellyttää organisaatiolta. Samalla voi tehdä ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.

Amiedu seuraa osaamisen ja strategian toteutumista, ja Capful toimintaympäristön tapahtumia ja niiden vaikutusta strategiaan.

Seurannan ansiosta organisaatiolla säilyy koko ajan muutoksen punainen lanka, liikutaan järkevällä syklillä ja samaan suuntaan, Mirja Kautiainen toteaa.

Skenaariotyöstä tukea myös henkilöstön sitouttamiseen muutokseen

Henkilöstön edustajat on hyvä saada mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisin.

Kun koko organisaatio on mukana tulevaisuuden pohdinnassa, sillä on sitouttava vaikutus. Organisaation jäsenten kyvyssä hyväksyä muutos ja sen tarve on usein kyse siitä, ovatko he saaneet itse käsitellä asiaa. Se on edellytys sille, että alkaako muutos edes tapahtua, Kimmo Kivinen valottaa. Tilanne on ihan erilainen, kun ihmisille on tullut ymmärrys, että eihän meitä ole edes olemassa jos jatkamme näin, että tällä nykyisellä tavalla ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa.

Osaamisen tunnistaminen ja liiketoimintasuunnitelmat pitäisi aina kytkeä yhteen.Liiketoimintasuunnitelmista puuttuu usein osaamisen tunnistaminen: se, mitä tämä meiltä oikeasti vaatii. Ja koska osaamisia ei kasvateta hetkessä, niin organisaatiolla pitäisi olla osaamisen kehittämisen suunnitelma, Mirja Kautiainen toteaa.

Myös kilpailutekijät ja omat kriittiset menestystekijät pitäisi ehdottomasti huomioida, sillä kilpailutilanteet ovat entistä haastavampia, ja kuluttajien vaatimukset muuttuvat. Skenaariotyö sopii tähänkin tarkasteluun. Sen kautta kasvatetaan myös ymmärrystä siitä, miksi tehdään joitain asioita.

Skenaario- ja strategiatyöskentely, osaamisten tunnistaminen ja muutoksenhallintaohjelmat tarjoavat kaivattua tukea johdon työskentelylle ja päätösten tekoon. Johto joutuu myös perustelemaan päätöksiään eri sidosryhmille.

Kun tulevaisuuden haasteet ovat suuria ja vaikeita, niin moni päättäjä haluaa tukea päätöksilleen: analyysejä ja vaihtoehtoja tulevasta näkymästä, ja miten tätä näkymää viedään eteenpäin. Olen kokenut, että pystymme tukemaan hyvin tällaisten isojen prosessien läpiviennissä, Mirja Kautiainen kertoo.

Alkuperäinen artikkeli julkaistu: Amicase 11/2016 

Top

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.