Helmikuun signaalit

Capful|maanantai, 4 maaliskuu 2019

NÄKYMÄTTÖMÄT RAJAT MAHDOLLISIA, TEORIASSA 

Teknologia käytännössä näkymättömiin rajanylityspaikkoihin valtioiden välillä on jo olemassa, vaikka se todellisuudessa on vielä melko kallista ja vaatii paljon valvontaa taustalle.

Askelia moderniin rajavalvontaan otetaan kuitenkin jo rahtiliikenteessä, kun sähköiset tullitoimenpiteet korvaavat perinteisen paperityön joillain rajoilla. Sveitsi mm. on ilmoittanut sähköistävänsä rajatoimenpiteet täysin vuoteen 2026 mennessä. Tämä antaa esimerkiksi matkailijoille mahdollisuuden käyttää älypuhelimia ilmoittaessaan ulkomaiset ostot, joista tulleja voidaan veloittaa. Tällaisten järjestelmien turvallisuus on todennäköisesti tulevaisuudessa blockchain-teknologialla. Singaporessa taas otettiin käyttöön blockchain-teknologiaan perustuvat sähköiset alkuperätodistukset tavaroille, jotka matkustavat maahan ja sieltä ulos.

Esteet tälle kehitykselle eivät ole teknologiasta riippuvia, vaan ongelmaksi nousee politiikka ja luottamus viranomaisia kohtaan. Onko vaadittavan taustavalvonnan taso hyväksyttävissä?

 

BMW JA DAIMLER RAKENTAVAT YHDESSÄ LIIKKUMISEN TULEVAISUUTTA

Autonvalmistajat BMW ja Daimler aikovat investoida yli miljardi dollaria liikkumispalveluiden yhteisyritykseen. Yritykseen siirtyy esimerkiksi BMW:n Suomessakin toimiva yhteiskäyttöautopalvelu DriveNow ja Daimlerin vastaava palvelu, Car2Go. Yrityksen tavoitteena on muodostaa kattava liikkumispalveluiden portfolio yhteiskäyttöautoista kyytipalveluihin. Yhteisyrityksen turvin BMW ja Daimler uskovat pystyvänsä haastamaan teknologiajätit ja voimakkaasti kasvaneet kyytipalvelut, kuten Googlen Waymon, Uberin ja DiDin. Autonvalmistajat saattavatkin olla pakotettuja siirtymään perinteisestä roolistaan entistä vahvemmin palvelutarjoajiksi, sillä rohkeimpien arvioiden mukaan vuoteen 2025 mennessä n. 40 % nykyisistä auton omistajista ei halua enää omistaa henkilökohtaista ajoneuvoa.

 

LUOTTOLUOKITUSYHTIÖT POSITIIVISINA VENÄJÄN TALOUDEN TILASTA – MOODY’S NOSTI VELKAKIRJAT SIJOITUSKELPOISIKSI 

Luottoluokittaja Moody’s nosti helmikuussa Venäjän luottoluokitusta Baa3:ksi aiemmasta Ba1 luokasta. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että Venäjän velkakirjat lukeutuvat nyt kymmenen korkeimman luottoluokan joukkoon ja määritellään siten sijoituskelpoisiksi. Moody’s luokitusnosto toi kaikki luottoluokittajat samaan näkemykseen Venäjän velkakirjojen riskisyydestä.

Perusteina Moody’sin luottoluokituksen muutokselle olivat Venäjän kyky implementoida järkeviä taloudenpidon toimia. Näistä keskeisimpänä tekijänä mainittiin ulkomaisen valuutan puskurirahasto. ulkomaisten velkojien osuuden pienennyttyä. Suurimpana riskinä Venäjän taloudelle nähdään muun muassa öljyn hinnan lasku tulevaisuudessa ja mahdolliset pakotemuutokset. Moody’s lisäsi arviossaan, että valtion suuri koko on myös este talouden nopealle kasvulle.

Lähteet 2/2019: Capful, The Economist, TechCrunch, Business Insider, BBC, Bloomberg, BOFIT, Moody’s, Reuters,

Kuvat: Pexels

Top

Amiedu ja Capful tukena organisaatioiden muutoskyvykkyyden kasvattamisessa

Kimmo Kivinen|tiistai, 15 marraskuu 2016

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, eikä tämän päivän strategia toimi huomisen toimintaympäristössä. Strategian lisäksi myös osaaminen vaatii päivittämistä, sillä tämän päivän kyvykkyyksillä ei voida toteuttaa menestyksellä huomisen strategiaa. Amiedu ja Capful tukevat organisaatioita muutoskyvykkyyden kasvattamisessa skenaario- ja strategiatyöllä, osaamisten tunnistamisella ja muutoksen hallinnan ohjelmilla.

amiedu-artikkeli-2016_kuva

Teksti: Raija Törnvall
Kuva: Jari Puhakka

Toimintaympäristön muutosten ennakoinnissa auttaa skenaariotyö, joka on organisaation ulkoisen toimintaympäristön vaihtoehtoisia kehityskulkuja analysoiva lähestymistapa.

Muutokset organisaatioiden ulkoisessa toimintaympäristössä ovat suuria, monimutkaisia ja usein vaikeita hahmottaa, toteaa Capful Oy:n Senior Partner Kimmo Kivinen.

Ne ovat annettuja, ulkoisia tekijöitä, kehityskulkuja ja signaaleja maailmalta, eikä niihin voi vaikuttaa. Niillä on kuitenkin suuri vaikutus organisaatioiden tulevaisuuden menestymiseen. Skenaariotyössä analysoimme erilaisia, vaihtoehtoisia ulkoisen toimintaympäristön kehityskulkuja, muutostekijöitä ja nykytilaa organisaation näkökulmasta. Tulosten pohjalta pystymme selkiyttämään näkymää ja luomaan strategisia vaihtoehtoja, joista yritys voi valita.

Capful tukee yrityksiä strategiaprosessissa aina tulevaisuuslähtöisen strategian, vision ja tavoitteiden laatimisesta sen toimeenpanoon ja ulkoisen toimintaympäristön seurantaan. Asiakkaita on keskisuurista ja pörssiyrityksistä ministeriöihin, kuntiin ja monikansallisiin organisaatioihin asti.

Kun uudet strategiset tavoitteet ovat näkyvillä, tarvitaan myös osaamisen kehittämistä tulevan strategian toteuttamista varten, Amiedun avainasiakaspäällikkö Mirja Kautiainen toteaa.

Kartoitamme osaamiset kaikilla tasoilla: aloitamme organisaation tarvitsemista ydinosaamisista, ja viemme ne yksikkökohtaisiin osaamisiin ja yksilöiden tehtäväkuviin. Osaamiset määritellään nimenomaan tulevaisuuden näkökulmaan, ne eivät ole tämän päivän tarpeita. Sen vuoksi löydetään usein uusia ydinosaamisen alueita ja tehtäväkuvia.

Emme voi tarkastella tulevaa osaamista ilman ymmärrystä siitä, mitä maailmassa on tapahtumassa ja miksi uutta osaamista tarvitaan, jatkaa Kimmo Kivinen.

Skenaariotyö luo ymmärryksen ja motivaation osaamisenkin kehittämiseen.

Ilman muutoksenhallintaa muutos on kaaos

Osaamisten tunnistamisen lisäksi muutoksessa on tärkeää myös muutoksen kokonaishallinta ja viestintä.

Muutoksessa on tärkeää priorisoida, mistä lähdetään liikkeelle, sillä muutoin muutos on kaaos, Mirja Kautiainen korostaa. Viemme muutosta projektimaisesti eteenpäin siten, että ensin priorisoimme muutoksen tavoitteet ja ensimmäiset tehtävät, ja rakennamme tavoitteisiin pohjautuvan muutoksen hallinnan ohjelman. Silloin saamme muutoksen tekijöille selkeän kuvan siitä, mitä muutos sisältää, ja kaikki viestivät asiasta samalla tavoin.

Muutosta voi ja kannattaa ennakoida skenaariotyön avulla. Organisaatioiden tulisi kasvattaa muutoskyvykkyyttään jo ennen kuin muutokset ovat konkreettisia, ja valmistautua niihin, Mirja Kautiainen neuvoo.

Ettei jäätäisi odottamaan, että mitä tapahtuu, vaan asioita ja vaihtoehtoja pystyisi miettimään ja viemään aktiivisesti eteenpäin. Jos menemme tähän tai tuohon suuntaan, niin mitä se tarkoittaa, ja toisaalta hahmottaa mihin suuntaan voimme ylipäätään lähteä. Silloin saadaan jo paljon kiinni niistä toimenpiteistä, mitä muutos edellyttää organisaatiolta. Samalla voi tehdä ennakoivaa henkilöstösuunnittelua.

Amiedu seuraa osaamisen ja strategian toteutumista, ja Capful toimintaympäristön tapahtumia ja niiden vaikutusta strategiaan.

Seurannan ansiosta organisaatiolla säilyy koko ajan muutoksen punainen lanka, liikutaan järkevällä syklillä ja samaan suuntaan, Mirja Kautiainen toteaa.

Skenaariotyöstä tukea myös henkilöstön sitouttamiseen muutokseen

Henkilöstön edustajat on hyvä saada mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisin.

Kun koko organisaatio on mukana tulevaisuuden pohdinnassa, sillä on sitouttava vaikutus. Organisaation jäsenten kyvyssä hyväksyä muutos ja sen tarve on usein kyse siitä, ovatko he saaneet itse käsitellä asiaa. Se on edellytys sille, että alkaako muutos edes tapahtua, Kimmo Kivinen valottaa. Tilanne on ihan erilainen, kun ihmisille on tullut ymmärrys, että eihän meitä ole edes olemassa jos jatkamme näin, että tällä nykyisellä tavalla ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä kilpailussa.

Osaamisen tunnistaminen ja liiketoimintasuunnitelmat pitäisi aina kytkeä yhteen.Liiketoimintasuunnitelmista puuttuu usein osaamisen tunnistaminen: se, mitä tämä meiltä oikeasti vaatii. Ja koska osaamisia ei kasvateta hetkessä, niin organisaatiolla pitäisi olla osaamisen kehittämisen suunnitelma, Mirja Kautiainen toteaa.

Myös kilpailutekijät ja omat kriittiset menestystekijät pitäisi ehdottomasti huomioida, sillä kilpailutilanteet ovat entistä haastavampia, ja kuluttajien vaatimukset muuttuvat. Skenaariotyö sopii tähänkin tarkasteluun. Sen kautta kasvatetaan myös ymmärrystä siitä, miksi tehdään joitain asioita.

Skenaario- ja strategiatyöskentely, osaamisten tunnistaminen ja muutoksenhallintaohjelmat tarjoavat kaivattua tukea johdon työskentelylle ja päätösten tekoon. Johto joutuu myös perustelemaan päätöksiään eri sidosryhmille.

Kun tulevaisuuden haasteet ovat suuria ja vaikeita, niin moni päättäjä haluaa tukea päätöksilleen: analyysejä ja vaihtoehtoja tulevasta näkymästä, ja miten tätä näkymää viedään eteenpäin. Olen kokenut, että pystymme tukemaan hyvin tällaisten isojen prosessien läpiviennissä, Mirja Kautiainen kertoo.

Alkuperäinen artikkeli julkaistu: Amicase 11/2016 

Top

  Nimi*

  Yritys

  Sähköpostiosoite*

  Puhelinnumero

  Viesti

  Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

  Sulje

  Pysy kartalla

  Tilaa uutiskirjeemme ja saat tietoa tulevaisuuden nousevista ilmiöistä sekä tulevista tapahtumista.