Consultant Paul Hermansson ja Essi Vasara kertovat työstään Capfulilla ja polustaan Capfulille.

Paul ja Essi ovat olleet Capfulilla maaliskuusta 2020 lähtien.

Minkälainen on taustasi ja mikä oli tiesi Capfulille?

PAUL: Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2019. Pääaineina opiskelin yleistä valtio-oppia ja kansainvälisiä suhteita, joiden osalta erikoistuin globaalihallinnan kysymyksiin. Sivuaineina luin ympäristötiedettä, ympäristöpolitiikkaa ja kansainvälistä oikeutta. Työkokemusta minulta löytyy yksityiseltä sektorilta (Demos Helsinki), julkiselta sektorilta (Ulkoministeriö, Suomen pysyvä OECD-edustusto, Pariisi), sekä yliopistomaailmasta (Turun yliopisto). Olen kiinnostunut erityisesti ilmastonmuutosta ja reilun digitalisaation tulevaisuutta koskevista kysymyksistä.

Päädyin hakemaan Capfulille koska halusin oppia hyödyntämään monitieteellisiä menetelmiä kärjistyvien globaalien haasteiden myötä kaikille organisaatioille yhä tarpeellisemman tulevaisuustyön kontekstissa. Tavoitteenani oli päästä hyödyntämään konkreettisesti opinnoissani ja aiemmissa työtehtävissäni oppimiani tapoja jäsentää maailmaa, ja toisaalta oppimaan uutta eri taustoista tulevan asiantuntijatiimin kanssa monipuolisissa projekteissa ja hankkeissa.

ESSI: Olen valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta pääaineenani laskentatoimi ja sivuaineinani johtaminen sekä kansainvälinen kaupankäynti. Ennen Capfulille tuloa työskentelin talouden konsultoinnin parissa (Deloitte, Accounting Advisory) sekä rakennusalan markkinoinnin ja viestinnän parissa (DEN Finland, Granlund). Olin jo aikaisemmin päässyt tekemään töitä strategioiden parissa työstäessäni mm. pro gradu -tutkielmaani ja kiinnostus strategiseen konsultointiin oli suuri. Lisäksi olen kiinnostunut yhteiskunnan ilmiöistä, politiikasta ja työelämän murroksesta.

Hain Capfulille, koska halusin päästä työskentelemään strategioiden parissa ja näkemään useita eri asiakasorganisaatioiden lähtötilanteita ja toimintoja. Capful on skenaariotyön uranuurtaja ja toivoin pääseväni kehittämään skenaariolähtöistä ajatteluani. Lisäksi halusin yhdistää työhön luovuuden, laskennan taustani ja kiinnostukseni liiketoiminnan kehittämiseen sekä markkinointiin. Tämä monipuolinen paketti löytyi Capfulilta ja olen siitä todella iloinen.

Kuinka olet päässyt hyödyntämään osaamistasi Capfulilla ja mistä olet oppinut eniten?

PAUL: Odotin Capfulilla työskentelyltä ennen kaikkea monimutkaisten haasteiden lähestymistä monipuolisella ja -tieteellisellä otteella. Globaaliongelmat ja monimutkaiset haasteet ovatkin olleet pöydällä ensimmäisistä työpäivistä lähtien, ja skenaario- ja strategiaprojekteissa olen päässyt pureutumaan luovilla työmenetelmillä itselleni tärkeisiin politiikan, kestävyyden ja teknologian tulevaisuuden kysymyksiin, hyödyntäen pitkälle valtiotieteilijälle ominaisia lähestymistapoja ja logiikkaa.

Julkisella ja yksityisellä sektorilla toteutetussa liikkeenjohdon konsultin työssä parasta oppia ovat olleet projekteissa vankalla metodologialla saadut monipuoliset näkökulmat megatrendien ja muutostekijöiden konkreettisiin vaikutuksiin eri organisaatioissa ja toimialoilla. Tämän lisäksi kattava projektikokemus on tuonut hyvän ikkunan organisaatioiden tulevaisuustyön pohjalta toteutettuun käytännön ennakointiin ja varautumiseen vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin, sekä kartuttanut merkittävästi allekirjoittaneen skenaario- ja strategiatyöskentelyn menetelmäosaamista.

ESSI: Liiketoimintalähtöinen ajattelu, toimintaympäristön analysointi sekä strategiset kysymykset ja menetelmät ovat olleet vahvasti läsnä jo kauppatieteiden opiskeluissa. Tässä työssä niiden parissa työskennellään päivittäin. Skenaariolähtöinen tulevaisuusajattelu ja -osaaminen on ottanut loikan ja on ollut erittäin mielenkiintoista päästä soveltamaan skenaariomenetelmää eri toimialoille ja organisaatioihin. Lisäksi minulla on markkinoinnin työkokemusta ja olen päässyt työskentelemään Capfulilla in-house markkinoinnin ja sen kehittämisen parissa. On virkistävää vaihtaa välillä konsultin roolista sisäiseen rooliin.

Kehityskäyrä Capfulilla on ollut jyrkkä ja vastuuta on saanut sitä halutessa. Jokaisessa projektissa on päässyt syventymään johonkin itselle uuteen tai vähän tuntemattomampaan teemaan tai toimialaan, joten uuden oppiminen on jatkuvaa.

Mikä on ollut parasta Capfulilla työskentelyssä?

ESSI: Mielenkiintoiset projektit, joissa on päässyt pohtimaan merkittäviä muutosilmiöitä, strategisia kysymyksiä sekä tutustumaan erilaisiin yrityksiin ja organisaatioihin. Hetket, jolloin huomaat, että asiakasorganisaatiossa on oivallettu uutta ja strateginen ajattelu on laajentunut. Lisäksi täytyy mainita ehdottomasti monipuolinen työnkuva projektityöskentelystä markkinointiin ja sisäiseen kehittämiseen.

PAUL: Kompakti organisaatio, matalat hierarkiat, mahdollisuus vastuunottoon, monipuoliset projektit, sekä omien arvojen mukainen työ. Ja tietysti visionääriset työkaverit, joiden kanssa tulevaisuuden vaihtoehdottomuutta yhdessä taitetaan.

Kiinnostuitko Capfulilla työskentelystä?

Katso avoimet työpaikkamme.

.

Tulevaisuuden näköalapaikalta
Näkemyksiä