Lapin Matkailuelinkeinon liitto on käynnistänyt yhteistyössä Capfulin kanssa Lapin matkailualan post Covid-19 skenaarioprojektin, jonka tarkoituksena on muodostaa nykyistä parempi ymmärrys Lapin matkailualan toimintaympäristön muutoksesta koronaepidemian jälkeen vuoteen 2025 saakka. Skenaariotyössä luodaan kattava kuva Lapin matkailuelinkeinon tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista ja tarkastelu keskittyy erityisesti koronakriisin jälkeiseen toimialan kehitykseen.

Skenaarioprojektin tarkoituksena on rakentaa Lapin matkailulle loogiset ja konkreettiset skenaariot
, joiden avulla voidaan ennakoida koronakriisin tuomaa kehitystä ja analysoida vaihtoehtoisten tulevaisuuksien vaikutusta Lapin matkailutoimijoille.

Skenaariot toimivat työkaluna sekä koko matkailuelinkeinon kehittämisessä että yksittäisten yritysten ja matkailualueen oman toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on, että skenaarioiden avulla Lapin matkailuelinkeinossa pystytään tekemään valistuneita valintoja pitkällä aikavälillä sekä nousemaan nopeammin ja entistä vahvempana koronakriisistä.

Lisätietoja skenaarioprosessista:

Kimmo Kivinen
Senior Partner, Capful
kimmo.kivinen(at)capful.fi
puh. + 358 50 540 9446

Lisätietoja projektin sisällöstä:

Nina Forsell
Toiminnanjohtaja, Lapin Matkailuelinkeinon liitto
nina.forsell(at)lme.fi
puh. +358 40 126 2996

Capful Lapin matkailualan post Covid-19 skenaarioprojektiin

Lapin Matkailuelinkeinon liitto on käynnistänyt yhteistyössä Capfulin kanssa Lapin matkailualan post Covid-19 skenaarioprojektin, jonka tarkoituksena on muodostaa nykyistä parempi ymmärrys Lapin matkailualan toimintaympäristön muutoksesta koronaepidemian jälkeen vuoteen 2025 saakka. Skenaariotyössä luodaan kattava kuva Lapin matkailuelinkeinon tulevaisuuden kehitysvaihtoehdoista ja tarkastelu keskittyy erityisesti koronakriisin jälkeiseen toimialan kehitykseen.

Skenaarioprojektin tarkoituksena on rakentaa Lapin matkailulle loogiset ja konkreettiset skenaariot
, joiden avulla voidaan ennakoida koronakriisin tuomaa kehitystä ja analysoida vaihtoehtoisten tulevaisuuksien vaikutusta Lapin matkailutoimijoille.

Skenaariot toimivat työkaluna sekä koko matkailuelinkeinon kehittämisessä että yksittäisten yritysten ja matkailualueen oman toiminnan kehittämisessä. Tavoitteena on, että skenaarioiden avulla Lapin matkailuelinkeinossa pystytään tekemään valistuneita valintoja pitkällä aikavälillä sekä nousemaan nopeammin ja entistä vahvempana koronakriisistä.

Lisätietoja skenaarioprosessista:

Kimmo Kivinen
Senior Partner, Capful
kimmo.kivinen(at)capful.fi
puh. + 358 50 540 9446

Lisätietoja projektin sisällöstä:

Nina Forsell
Toiminnanjohtaja, Lapin Matkailuelinkeinon liitto
nina.forsell(at)lme.fi
puh. +358 40 126 2996

KETTERÄ PÄÄSEE HELPOMMIN HUIPULLE
Täältä löydät meidät