Julkishallinto

Capful tuo strategiatyöhön luovaa näkemystä ja kokemusta yli 300 toteutetusta strategiaprojektista eri toimialoilta.

 

Asiakkaamme ovat merkittäviä suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä sekä julkishallinnon toimijoita. Julkishallinnon asiakkaisiimme kuuluvat ministeriöt, alueelliset toimijat, kaupungit, seudut, maakunnat ja järjestöt. Toimeksiantomme ovat projektiluonteisia tai pidempiaikaisia kumppanuuksia asiakkaan kanssa.

HUS:n kehittämisvaihtoehtojen testaaminen skenaariotyön avulla

HUS:n kehittämisvaihtoehtojen testaaminen skenaariotyön avulla

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristöön kohdistuu huomattavaa epävarmuutta. Sote-uudistuksella pyritään muuttamaan aiempia tuotantorakenteita, mutta kukaan ei vielä tiedä, miten muutokset käytännössä toteutuvat ja mitä niistä seuraa. HUS:n skenaariotyön tarkoituksena oli määrittää todennäköiset (erilaiset) tulevaisuuskuvat, joita vasten vaihtoehtoisia kehittämismalleja testattiin.
Lue lisää
Strategiset vaihtoehdot Sipoon strategiatyössä

Strategiset vaihtoehdot Sipoon strategiatyössä

Sipoon kunnan vuoden 2017 aikana toteutetussa strategiaprosessissa nojauduttiin vahvasti strategisiin vaihtoehtoihin. Prosessin toisessa vaiheessa tunnistettiin strategiaan liittyvät keskeiset teemat ja laadittiin niiden suhteen erilaisia vaihtoehtoja, joiden tavoitteena oli tukea kunnan päättäjien strategista päätöksentekoa.
Lue lisää
Etelä-Savon skenaariotyö

Etelä-Savon skenaariotyö

Vuonna 2015 Etelä-Savossa laadittiin osana maakunnan ennakointityötä toimintaympäristön skenaariot laajana yhteistyönä alueen eri toimijoiden kanssa. Skenaariot ovat kuvauksia Etelä-Savon ulkopuolisen toimintaympäristön mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuksista vuoteen 2030 mennessä.
Lue lisää
Kymenlaakson liitto

Kymenlaakson liitto

Capfulin hyödynsi Kymenlaakson 2010 maakuntaohjelmassa EVAn globaaleja skenaarioita. Hyvän kokemuksen pohjalta seuraava maakuntaohjelmakierros aloitettiin perusteellisella skenaariotyöllä. Tässä vaiheessa maakunnan kehitys nojautui voimakkaasti Venäjään ja skenaariotyöllä haluttiin haastaa mm. tätä perusoletusta.
Lue lisää
Tradenomiliitto TRAL ry:n strategia

Tradenomiliitto TRAL ry:n strategia

Tradenomiliitto on Akavan nopeimmin kasvava jäsenliitto, jonka jäsenmäärä kasvaa samaan aikaan, kun monet muut liitot ovat supistuneet. Capfulin TRALille toteuttamassa strategiaprosessissa lähdettiin haastamaan TRALin ja palkansaajaliikkeiden roolia ja toimintatapoja asiakkaiden odotusten muutoksessa.
Lue lisää
Kotkan–Haminan seutu

Kotkan–Haminan seutu

Capful toteutti 2015 - 2017 Kotkan – Haminan seudulla yhteistyössä Ramboll Oy:n kanssa strategista yleiskaavaprosessia, jota isännöi kehitysyhtiö Cursor Oy. Kaavoituksen merkityksen nähtiin nousevan suureen rooliin tulevaisuuden kunnan elinvoimaisuuden kehittämisessä.
Lue lisää
Kotkan–Haminan seudun matkailustrategia

Kotkan–Haminan seudun matkailustrategia

Kotkan - Haminan seudun elinkeinostrategiassa linjattiin, että matkailua ryhdytään kehittämään seudullisena kokonaisuutena. Vuonna 2011 seudulle laadittiin ensimmäinen matkailustrategia, jossa määritettiin seudun matkailulle visio, tärkeimmät strategiset kehittämisteemat ja luotiin markkinointiin matkailun profiilikuva.
Lue lisää
Kymenlaakson Venäjä-pakotteiden selvitys

Kymenlaakson Venäjä-pakotteiden selvitys

Capful toteutti syksyllä 2014 Kymenlaakson toimijoiden ja Cursor Oy:n aloitteesta ”Venäjä-pakotteiden vaikutukset ja mahdollisuudet Kymenlaaksossa” –selvityksen, jonka tavoitteena oli ennakoida, millaisiin suuntiin Ukrainan kriisi voi olla kehittymässä, ja miten se voi vaikuttaa Venäjän talouteen sekä rajan yli tapahtuvaan kauppaan.
Lue lisää

Esimerkkejä muista asiakkaistamme eri toimialoilta:

uudenmaan_liitto_pystylogooulun-kaupunkimmmmmlmetropoliakuntaliittohvkhusfinproautoalan-keskusliittoarenestara

Nimi*

Yritys

Sähköpostiosoite*

Puhelinnumero

Viesti

Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

Sulje