Capitor_Logo_R_valittu

 

Capful on kehittänyt toimintaympäristön seurantaan ainutlaatuisen Capitor®-seurantajärjestelmän, jonka avulla toimintaympäristön kehitystä seurataan ja analysoidaan strategialähtöisesti ja ennakoivasti. Capitor®-työkalun ja siihen liittyvän palvelukokonaisuuden avulla strategiaan ja toimintaympäristön seurantaan liittyvä tieto on yhdessä paikassa, kytköksissä toisiinsa ja päivittyy säännöllisesti.

Informaation kerääminen ja analysointi fokusoidaan sellaisiin aihealueisiin, jotka tuovat aitoa lisäarvoa yritykselle ja sen strategiselle päätöksenteolle. Kohdentamisessa käytetään viitekehyksenä esimerkiksi yritykselle tehtyjä toimintaympäristön skenaarioita tai strategian taustalla olevia oletuksia toimintaympäristön kehityksestä.

Liiketoimintaympäristön muutokset eivät noudata strategiaprosessin aikataulua. Capitoriin® säännöllisesti päivittyvät havainnot toimintaympäristöstä jalostetaan strategista päätöksentekoa tukeviksi johtopäätöksiksi, jolloin strategiaa ja sen toimeenpanoa voidaan muuttaa oikea-aikaisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla. Ajantasainen seurantatieto mahdollistaa tarvittaessa esimerkiksi kilpailustrategian jatkuvan ja asteittaisen työstämisen.

 

Miksi käyttää viitekehystä toimintaympäristön seurannassa?

 • Kohdentaa seurannan olennaiseen
 • Jäsentää havainnot
 • Tuo esiin tapahtumien syy-seuraus -suhteet
 • Tukee johtopäätösten tekemistä ja vaikutusten arviointia
 • Linkittää seurannan strategiaan ja strategiseen päätöksentekoon
 • Parantaa seurannan ennakoivuutta

 

Hyödyt

 • Päätöksenteko perustuu vahvempaan ymmärrykseen toimintaympäristön kehityksestä ja sen vaikutuksista.
 • Irrallisista havainnoista päästään syvälliseen tilannetulkintaan ja konkreettisiin johtopäätöksiin.
 • Seuranta kohdentuu olennaisiin tekijöihin, jolloin tietotulva helpottuu ja ajattelutyölle jää enemmän resursseja.
 • Strategiaan ja toimintaympäristöön liittyvä tieto päivittyy säännöllisesti ja on selkeästi yhdessä paikassa.
 • Yrityksen reagointinopeus ja kilpailukyky paranevat: Strategiaa ja sen toimeenpanoa voidaan mukauttaa ajantasaisen tiedon pohjalta oikea-aikaisesti.

 

 

Nimi*

Yritys

Sähköpostiosoite*

Puhelinnumero

Viesti

Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

Sulje