Rohkeutta kohdata epävarmuus

Lue lisää →

Capful on skenaario- ja strategiatyöhön erikoistunut liikkeenjohdon konsulttitoimisto. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään toimintaympäristön muutoksia, rakentamaan konkreettisia ja kestäviä strategioita ja viemään ne käytäntöön. Toimintamme perustuu syvälliseen yhteistyöhön asiakkaiden kanssa.

 

 

PALVELUT

Skenaariot

Skenaariotyö auttaa saamaan otteen nopeasti muuttuvasta ja epävarmasta liiketoimintaympäristöstä. Se parantaa yrityksen reagointikykyä, muutosvalmiutta ja strategista varautumista toimintaympäristön muutoksiin. Capful on skenaariolähtöisen strategiatyön uranuurtaja Suomessa. Lue lisää...

Strategia ja strategiset vaihtoehdot

Strategia kertoo yrityksen tavoitteet, keinot niiden saavuttamiseksi ja toimii johtamisen lähtökohtana. Strategisten vaihtoehtojen käyttö rohkaisee käymään luovaa ja jäsenneltyä strategista keskustelua, joka uudistaa päätöksentekijöiden strategista ajattelua ja johtaa perusteltuihin valintoihin. Lue lisää...

Strategian toimeenpano

Vasta käytäntöön viety strategia on vaikuttava strategia. Strategian toimeenpano koostuu strategian kiteytyksestä sekä muuntamisesta mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi, projekteiksi ja toimenpiteiksi. Lue lisää...

Market intelligence

Strateginen toimintaympäristön seuranta (MI) kohdentaa seurannan strategian kannalta olennaisimpiin tekijöihin, jolloin irrallisista havainnoista päästään syvälliseen tilannetulkintaan ja konkreettisiin johtopäätöksiin. Lue lisää...

Capitor®

Capitorin® avulla strategiaan ja toimintaympäristön seurantaan liittyvä tieto on yhdessä paikassa, kytköksissä toisiinsa ja päivittyy säännöllisesti. Capitorin avulla seurannasta tulee systemaattista, oikein kohdennettua ja johdon päätöksentekoa tukevaa. Lue lisää...

Tutkimukset ja selvitykset

Toteutamme asiakkaidemme tarpeisiin erilaisia analyyseja, tutkimuksia ja selvityksiä, joilla luodaan ajantasainen kuva yrityksen nykytilasta,  markkinasta ja tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista. Lue lisää...

Valmennukset

Capful tarjoaa koulutusta strategiatyön ja tiedolla johtamisen ajankohtaisista aiheista. Tarjoamme myös yhdessä eurooppalaisten yhteistyökumppaneidemme kanssa International Certified Future Strategist -koulutusta. Lue lisää...
   

BLOGI

 

 

 
Tehokas työkalu toimintaympäristön seurantaan

Capful on kehittänyt toimintaympäristön seurantaan ainutlaatuisen Capitor®-seurantajärjestelmän, jonka avulla toimintaympäristön kehitystä seurataan ja analysoidaan strategialähtöisesti ja ennakoivasti. Capitorin ja siihen liittyvän palvelukokonaisuuden avulla strategiaan ja toimintaympäristön seurantaan liittyvä tieto on yhdessä paikassa, kytköksissä toisiinsa ja päivittyy säännöllisesti. Lue lisää...

Nimi*

Yritys

Sähköpostiosoite*

Puhelinnumero

Viesti

Pakolliset kentät ovat merkitty *:llä

Sulje